Запис от сесията на Общински съвет Самоков 28.1.2021 г. | Община Самоков

Запис от сесията на Общински съвет Самоков 28.1.2021 г.

 

 

Част 1

**************************************************************************

Част 2