Запис от Обшинска сесия проведена на 29.10.2020 г. | Община Самоков

Запис от Обшинска сесия проведена на 29.10.2020 г.

 

 

Част 1

*****************************************************************