Днес се проведе първият Празник на картофа в Самоков | Община Самоков

Днес се проведе първият Празник на картофа в Самоков

Празникът започна със среща на кмета Владимир Георгиев с картофопроизводители и картофопреработватели от района, като целта на срещата бе да се обсъди организацията и провеждането на Празник на картофа в Самоков. “Надявам се тържеството днес да постави началото на една хубава традиция – каза кмета Георгиев. В бъдеще смятаме да развием празникът така, че той да индентифицира марката “Самоковски картоф”, да се организират изложения на машини, презентации на най-новото в семепроизводството, препарати и торове и т.н., да бъде с национален мащаб.” Вички от присъстващите обсъдиха възможностите и дадоха предложенията си. От следващата година празникът ще се провежда третият уикенд на ноември, като по идеята е в организацията да се ангажират всички, свързани с картофропроизводството в района. След срещата картофорпоизводителите и кметът откриха празника.
Празничната програма продължи с изпълнения на читалищните певчески и танцови състави. Паралелно с музикалната програма бе направена изключително атрактивна кулинарна изложба от картофени ястия, изработени от учениците от Професионална гимназия по туризъм – Самоков.
Учениците от ОУ “Христо Максимов”, НУ “Станислав Доспевски”, ОУ “Кирил и Методий” и ОУ “Митр. Авксентий Велешки” бяха подготвили изложби от сувенири от картофи. Всички участници получиха грамоти от кмета на общината.