Днес в конферентната зала на хотел „Арена” се проведе регионална среща-дискусия на тема: “Възможности за реализация на младите хора, организирана от Икономически и социален съвет, със съдействието на Община Самоков | Община Самоков

Днес в конферентната зала на хотел „Арена” се проведе регионална среща-дискусия на тема: “Възможности за реализация на младите хора, организирана от Икономически и социален съвет, със съдействието на Община Самоков

Във форума взеха участие председателят на Икономически и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски, Люба Кленова – зам. кмет на Община Самоков, председателят на Синдиката на Българските учители и член на ИСС д. ик. н. Янка Такева и началникът на Регионалното управление на образованието – София регион Росица Иванова. В дискусията се включиха ученици и учители от училищата в Самоков, представители на бизнеса, местни структури на синдикалните организации, неправителствени организации, експерти и др.
Срещата откри Янка Такева, което подчерта важността на събитието, в контекста на развитието на образованието в насока за по-добра реализация на младите хора. Г-жа Кленова представи визията за развитието на общината и възможностите за реализация на младите хора. Туризмът е един от основните приоритети за развитието на общината и вече сериозно очертаващ се национален проблем е дифицитът на кадри. От друга страна общината има планова готовност на територията си за удовлетворяване на инвестиционни намерения, оформена е Индустриална зона. Подготвя се общ устройствен план на цялата територия на общината. Форумът във следващата си част продължи с работа по групи, в която основна роля имаха учениците. Те проведоха дискусия във връзка с възможностите за реализация след завършване на средното си образование.