Днес бе открито игрище за петанк в южната част на Туристическата градина | Община Самоков

Днес бе открито игрище за петанк в южната част на Туристическата градина

Идеята е на Ротари клуб Самоков, реализирана с подкрепата на Община Самоков и Българска федерация по петанк. Кметът на общината Владимир Георгиев и председателя на Ротари клуб Самоков откриха игрището с кратка демонстрация на играта. Представители на Българска федерация по петанк разясниха правилата на играта и след откриването се проведе първото любителско състезание.
Петанк е спорт с много стари история и традиция. Това е национална френска игра, създадена през 1789 г., получила популярност и разпространение на всички континенти, включително и в България. Първият клуб по петанк у нас е учреден през 1996 г. в София, а през 2000 г. е създадена Българската федерация по петанк, която е лицензирана към Министерство на младежта и спорта. Освен в София се създават клубове във Варна, Бургас, Пловдие, Белене, Козлодуй, Разград, Шабла, Севлиево, а от днес вече и в Самоков. Първото републиканско първенство се провежда през 2001 г. В БФП членуват 15 клуба, които излъчват свои представители за участие в световни и европейски първенства. В процес на учредяване е и самоковски клуб по петанк.