начало

Новини
Географско положение
Инфраструктура
Икономика
Селско и горско стопанство
Административна структура

Финанси и Бюджет

Кампания за прозрачност
Общински съвет
Почетни граждани
Пишете ни
Начало


 

АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  САМОКОВ

Владимир Георгиев

КМЕТ на кметство Горни Окол

Мая Стоянова

КМЕТ на кметство Доспей

Николай Гешев

КМЕТ на кметство Поповяне

Константин Беров

КМЕТ на кметство Бели Искър

Крум Георгиев

КМЕТ на кметство Драгушиново

Стефан Домишляров

КМЕТ на кметство Злокучане

Иван Велинов

КМЕТ на кметство Радуил

Любомир Димитров

КМЕТ на кметство Клисура

Иван Пенов

КМЕТ на кметство Мала Църква

Ивайло Петров

КМЕТ на кметство Маджаре

Иван Марков

КМЕТ на кметство Продановци

Борислав Стаменов

КМЕТ на кметство Широки дол

Силвана Лобутова

КМЕТ на кметство Рельово

Георги Фасулков

КМЕТ на кметство Белчин

Венета Балабанова

КМЕТ на кметство Ярлово

Васил Миленов

КМЕТ на кметство Ковачевци

Йорданка Бекярова

КМЕТ на кметство Райово

Васил Васов

КМЕТ на кметство Говедарци

Бойчо Шуманов

КМЕТ на кметство Марица

Теменужка Димитрова

КМЕТ на кметство Алино

Борислав Брейчев

КМЕТ на кметство Долни Окол

Данчо Димитров

КМЕТ на кметство Шипочан

Здравко Пенев

КМЕТ на кметство Гуцал

Иван Борисов

Кметски наместник Ново Село

Росица Герова

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Васил Сайменов

Радослав Стойчев

Секретар

Ангелина Вангелова

Главен вътрешен одитор

Димитър Пенев

Главен вътрешен одитор

Димитър Терзийски

 

Изпълнители

 

Кметство Алино

Мариана Чупетловска

Кметство Горни Окол

Елена Недялкова-Стайкова

Кметство Доспей

Тодорка Праскова

Кметство Поповяне

Невенка Арсова

Кметство Бели Искър

Радка Грозданова

Кметство Драгошиново

Анелия Кабадийска

Кметство Злокучане

Иван Григоров

Кметство Долни Окол

Стания Йорданова

Кметство Клисура

Елена Симонова

Кметство Мала Църква

Росица Атанасова

Кметство Маджаре

Владимира Павлина

Кметство Продановци

Димка Механджийска

Кметство Шипочан

Искра Панайотова

Кметство Рельово

Лиляна Милошова

Кметство Белчин

Данка Деянова

Кметство Гуцал

Иван Славчев

Кметство Ковачевци

Анка Милчева

Кметство Райово

Елка Смерикарова

Кметство Говедарци

Светла Бързанова

Кметство Марица

Красимира Димитрова

Кметство Радуил

Василка Атанасова

Кметство Широки Дол

Марияна Ръкльова

Кметство Ярлово

Анка Диканчева

Кметство Ново Село

 

 

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

 

Директор

 

Старши юрисконсулт

Камелия Ангелова

Секретар МКБППМН

Бойка Буранова

Главен експерт 

Веска Тодорова

Главен експерт 

Пепа Георгиева

Младши експерт 

Миряна Доспевска

Младши експерт 

Анелия Манова

Главен специалист 

Галина Галчева

Главен специалист

Галина Големинова

Главен специалист  

Снежана Низамска

Главен специалист  

Цветанка Гюдурова

Главен специалист  

Димитринка Чапкънова

Старши специалист  

Светла Войнова

Старши специалист  

Нели Домишлярова

Старши специалист  

Десислава Костова

 

Началник отдел

Полина Спасова - Чангърова

Главен експерт

Лили Вучкова

Главен експерт

Мария Дулева

Главен специалист 

Йорданка Ангелова

Главен специалист 

Марияна Войнова

Главен специалист

Росица Догазанова

 

Дирекция "Местни данъци и такси, бюджет и контрол"

 

Директор

Сия Шехтанова

Началник отдел

Даниела Йончева

Главен специалист

Ренета Лазарова

Главен експерт

Елисавета Балабанова

Главен специалист

Цветанка Георгиева

Главен експерт

Лилия Джамбазка

Главен специалист

Мария Ковачка

Главен експерт

Любка Костова

Младши експерт

Мариана Манева

Главен специалист

Снежана Михайлова

Главен експерт

Христина Ляпова

Изпълнител

Йорданка Дотина

 

Началник отдел Тодор Виденов

Главен експерт 

Милена Ласкина

Младши експерт

Василка Керпийска

Главен експерт 

Пламен Стефанов

Младши експерт

Светла Васова

Главен специалист

Олга Дойнова

 

Началник отдел

Йорданка Велева - Минова

Главен експерт

Лилия Борисова

Главен специалист

Марияна Попова

Главен инспектор

Любомир Чангъров

Младши експерт

Десислава Керкелева-Драганова

Главен специалист

Олга Джамбазова

Главен специалист

Светланка Русинова

Главен специалист

Василка Щегрова

Изпълнител

Маргарита Цветанова

Изпълнител Ирина Кузманова
Изпълнител Христина Вукова
Изпълнител Стелла Николова

 

Дирекция "Териториално и селищно устройство и европейски програми"

 

Директор

Евелина Перфанова

 

Главен архитект

Надежда Клинчева

Главен експерт

Лилия Ружина

Главен експерт

Иванка Лобутова

Главен специалист

Елена Попова

Главен експерт

Десислава Лазарова

Главен специалист

Ралица Рафаилова

Главен специалист

Румяна Николова

Главен специалист

Аксения Евтимова

Главен специалист

Георги Цурев

Главен специалист

Елена Балабанова

Технически изпълнител

Бистра Гьошева

 

Началник отдел

Красимира Костадинова

Главен експерт

Теодора Василева

Главен експерт

Румяна Драганова

Главен експерт

Александър Дамянов

Главен специалист

Антони Петрунов

 

Началник отдел

Юри Бодуров

Главен експерт

Светослав Ранов

Главен специалист

Христо Благоев

Главен специалист

Юлиана Гуцалска

Главен специалист

Иван Терзийски

Главен специалист

Николай Шуманов

Главен специалист

Мариана Китанова

Главен специалист

Мариана Аврамова

 

Дирекция "Хуманитарни дейности, екология, търговия, туризъм, общинска собственост"

 

Директор

Бранимира Бодурова

Главен експерт

Любка Кьосева

Главен експерт

Мариана Петрова-Вучова

Главен експерт 

Даниела Даганова

Главен експерт 

 

Главен експерт

Катя Янева

Главен експерт  

Елка Кашинова

Главен специалист 

Настя Мишкова

Младши експерт

Васко Динолов

Главен специалист 

Ася Димова

Главен експерт 

Мариана Николова

Главен експерт

Иванка Малинчева

Младши експерт
Екатерина Димитрова

Главен експерт

Валентин Димитров

Екоинспектор

Елена Лобутова

Главен експерт 

Ралица Герасимова

Главен експерт
Ирена Сайменова

Главен експерт 

Иван Върбев

Инспектор Ненко Ненков
Младши експерт Ина Костова

Главен специалист 

Валентина Гълъбова

Изпълнител

Йордан Котев

Изпълнител

Надка Николова

Изпълнител

Марио Методиев

Изпълнител

Евгения Гълъбова

Изпълнител

Бойчо Попов

Изпълнител

Иван Иванов

Главен специалист

Лилия Дудина

Главен специалист

Димитринка Грозданова

Специалист

Росица Златкова

Специалист

Красимир Василев

Специалист

Петър Кьосев

Изпълнител

Спас Галчев

Изпълнител

Веселка Стефанова

Изпълнител

Мартин Михайлов

Изпълнител

Йонка Волова

 

Култура

Боровец

Туризъм

Празник на Самоков