Видео обучение за работа в Единната система за туристическа информация | Община Самоков

Видео обучение за работа в Единната система за туристическа информация

Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физически лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изисквания на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Вход в системата <<ТУК>>

Видео инструкции за работа със системата ЕСТИ <<ТУК>>