Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Стоматолог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1бр.

Медиатор – 1бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

     ПЕДИАТЪР:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

    СТОМАТОЛОГ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност Стоматология;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години като зъболекар;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

    МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

    МЕДИАТОР:

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства и в областта на здравеопазването.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2016 г. включително.

 

Документите могат да се изпращат на адрес :

            Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34

 

1. Педиатър:

– ПРИЛОЖЕНИЕ A педиатър

-Заявление

2. Стоматолог

– ПРИЛОЖЕНИЕ A стоматолог

-Заявление

3. Медицинска сестра

– ПРИЛОЖЕНИЕ A медицинска сестра

-Заявление

4. Медиатор

– ПРИЛОЖЕНИЕ A медиатор

-Заявление