Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца”