Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”

1. Социален работник- координатор

покана социален работник- кординатор

приложение социален работник- координатор

Срокът за подаване на документи е до 30.01.2015 г.