Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

1. Медиатор

покана медиатор

приложение медиатор

2. Социален работник

покана социален работник

приложение социален работник

Срокът за подаване на документи е удължен до 30.01.2015 г.