Община Самоков кани потенциалните кандидати за предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителските умения” и “Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциалните кандидати за предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителските умения” и “Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”