План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода септември 2018г. – декември 2018г | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода септември 2018г. – декември 2018г

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА септември 2018г. – декември 2018г.

 

 

Месец септември /20.09.2018г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец октомври /25.10.2018г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков

3.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

 

Месец ноември /22.11.2018г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков

3.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

Месец декември /19.12.2018г. – сряда/

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков

3.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 19.07.2018г.

 

 

Присъствали:

Силвия Стойчева

Владимир Георгиев

Николай Николов

Борислав Филчев

Венета Галева

Мая Христева

Йордан Стоянов

Антоанета Антонова

Емил Кривошиев

Светлана Атанасова

Димитър Панев

Петър Георгиев