План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА април 2019г. – юли 2019г.

 

 

Месец април / 18.04.2019г./

 

 1. Приемане годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
 3. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец май /23.05.2019г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец юни /20.06.2019г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Месец юли /18.07.2019г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 20.03.2019г.

 

 

Присъствали:

 

Силвия Стойчева

Владимир Георгиев

Николай Николов

Александър Боев

Борислав Филчев

Мая Христева

Антоанета Антонова

Емил Кривошиев

Светлана Атанасова

Петър Георгиев

Димитър Панев