План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода август 2017г. – декември 2017г. | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода август 2017г. – декември 2017г.

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА август 2017г. – декември 2017г.

 

 

Месец август /10.08.2017г./

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Разни

 

Месец септември /21.09.2017г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец октомври /26.10.2017г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Месец ноември /23.11.2017г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Месец декември /21.12.2017г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 20.07.2017г.

 

 

Присъствали:

 

Силвия Стойчева

Владимир Георгиев

Александър Боев

Светлана Атанасова

Мая Христева

Борислав Филчев

Николай Николов

Венета Галева

Йордан Стоянов

Петър Георгиев

Емил Кривошиев

Антоанета Антонова