План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода април 2017г. – юли 2017г. | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода април 2017г. – юли 2017г.

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА април 2017г. – юли 2017г.

 

Месец април / 27.04.2017г./

 1. Приемане годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
 3. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

Месец май /25.05.2017г./

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

Месец юни /22.06.2017г./

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

Месец юли /20.07.2017г./

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 03.04.2017г.

 

Присъствали:

 

Силвия Стойчева

Васил Сайменов

Александър Боев

Светлана Атанасова

Николай Николов

Венета Галева

Йордан Стоянов

Петър Георгиев

Емил Кривошиев