План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода април 2018г. – юли 2018г | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода април 2018г. – юли 2018г

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА април 2018г. – юли 2018г

 

 

 

Месец април / 19.04.2018г./

 

 1. Приемане годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
 3. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец май /17.05.2018г./

 

 1. Представяне на спечелилия първо място проект от „Международен архитектурен конкурс по ЗОП за идеен проект за нова централна част на к.к.Боровец”.
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на кмета на Община Самоков

4.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

 

Месец юни /21.06.2018г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков

3.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

Месец юли /19.07.2018г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков

3.Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите

 1. Разни

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 16.03.2018г.

 

 

Присъствали:

Силвия Стойчева

Владимир Георгиев

Николай Николов

Борислав Филчев

Венета Галева

Мая Христева

Йордан Стоянов

Антоанета Антонова

Емил Кривошиев

Светлана Атанасова

Стоимен Перфанов