Състав на общински съвет 2015-2019 | Община Самоков

Състав на общински съвет 2015-2019


СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ

 

Председател – , тел. 6 66 06

 

Заместник-председатели: Борислав Николов Филчев, Петър Николов Георгиев, Александър Димитров Боев, Николай Георгиев Николов, Светлана Добрева Атанасова

 

1.
Александър Александров Кроснев

2.

 Александър Димитров Боев

3.

 Ангел Кирилов Немов

4.

 Антоанета Иванова Антонова

5.

 Антон Симеонов Томов

6.

 Бойка Стоянова Михайлова

7.

 Борислав Николов Филчев

8.

Васил Костадинов Стоянов

9.

 Васил Петров Зашкев

10.

Венета Борисова Галева

11.

 Вероника Иванова Стефанова

12.

 Георги Симеонов Големинов

13.

 Димитър Атанасов Панев

14.

 Емил Николов Кривошиев

15.

 Иван Василев Атанасов

16.

 Йордан Арангелов Стоянов

17.

 Ирена Димитрова Гелова

18.

 Катя Георгиева Янакиева

19.

 Любомир Бориславов Борисов

20.

 Мариана Илиева Дренска

21.

 Мартин Славев Мартинов

22.

 Мая Емилова Христева

23.

 Николай Георгиев Николов

24.

 Петър Николов Георгиев

25.

 Светлана Добрева Атанасова

26.

 Ивалина Трендафилова Михайлова

27.

 Спас Стоянов Кордев

28.

Чавдар Димитров Йорданов

29.

 Християн Янков Попов