Комисии към Общински съвет | Община Самоков

Комисии към Общински съвет

 

Постоянни комисии на Общинския съвет

I. Бюджет и финанси

 1. Надка Георгиева Янакиева–председател
 2. Петър Николов Георгиев
 3. Дончо Василев Зашев
 4. Евгения Андонова Коцова
 5. Ангел Кирилов Немов

II. Законност, обществен ред и общинска собственост

 1. Емилия Георгиева Атанасова –председател
 2. Спас Стоянов Кордев
 3. Мая Емилова Христева
 4. Николай Тодоров Кокалов
 5. Асен Янков Славчев

III. Устройство на територията и екологията

 1. Емил Николов Кривошиев –председател
 2. Христо Георгиев Кочов
 3. Цветелина Ангелова Джелепова
 4. Николай Тодоров Кокалов
 5. Асен Янков Славчев

IV. Здравеопазване и социална дейност

 1. Ивалина Трендафилова Михайлова –председател
 2. Евгения Андонова Коцова
 3. Мартин Славев Мартинов
 4. Спас Стоянов Кордев
 5. Ангел Кирилов Немов

V. Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика

 1. Ваньо Тодоров Тодоров – председател
 2. Радослав Ангелов Христов
 3. Цветелина Ангелова Джелепова
 4. Чавдар Димитров Йорданов
 5. Мартин Славев Мартинов

VI. Образование, култура, младежки дейности и спорт

 1. Михаил Василев Михайлов-председател
 2. Ели Иванова Георгиева
 3. Миролюба Ташова Ташова
 4. Християн Янков Попов
 5. Александър Христов Методиев

VII. Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

 1. Александър Александров Кроснев-председател
 2. Васил Симеонов Благоев
 3. Ели Иванова Георгиева
 4. Ангел Кирилов Немов
 5. Йордан Василев Сугарев

VIII. ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи:

 1. Васил Симеонов Благоев–председател
 2. Дончо Василев Зашев
 3. Александър Александров Кроснев
 4. Любомир Спасов Лобутов
 5. Йордан Василев Сугарев

********************************************************************************

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м.юни 2020г.

 

 

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

 

 

 

 

15.06.2020г.

 

15:00ч.

 

 

 

17:30ч.

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

 

 

16.06.2020г.

 

 

16:00ч.

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

ПК по въпроси свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020г.

 

13:00 ч.

 

 

 

16:00ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт»

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020г.

 

 

 

 

 

15:30ч.

 

 

 

16:30ч.