Комисии към Общински съвет | Община Самоков

Комисии към Общински съвет

Постоянни комисии на Общинския съвет

I. Бюджет и финанси

1. Йордан Арангелов Стоянов –председател

2. Венета Борисова Галева                         

3. Петър Николов Георгиев

4. Стоимен Стойков Перфанов

5. Борислав Николов Филчев

6. Васил Костадинов Стоянов

7. Ангел Кирилов Немов

II. Законност, обществен ред и общинска собственост

1.  Мая Емилова Христева –председател

2. Александър Димитров Боев

3. Светлана Добрева Атанасова

4. Любомир Бориславов Борисов

5. Димитър Атанасов Панев

 

III. Устройство на територията и екологията

1. Емил Николов Кривошиев –председател

2. Николай Георгиев Николов

3. Валентин Мирчов Милушев

4. Стоимен Стойков Перфанов

5.  Мариана Илиева Дренска

 

IV. Здравеопазване и социална дейност

1. Димитър Атанасов Панев – председател

2. Ирена Димитрова Гелова

3. Борислав Николов Филчев

4. Ангел Кирилов Немов

5. Любомир Бориславов Борисов

6. Бойка Стоянова Михайлова

7. Мартин Славев Мартинов

 

V. Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика

1. Светлана Добрева Атанасова –председател

2. Александър Александров Кроснев

3. Васил Костадинов Стоянов

4. Християн Янков Попов

5. Мариана Илиева Дренска

6. Мартин Славев Мартинов

7. Георги Симеонов Големинов

 

VI. Образование, култура, младежки дейности и спорт

1. Антоанета Иванова Антонова-председател

2. Петър Николов Георгиев

3. Катя Георгиева Янакиева

4. Антон Симеонов Томов

5. Васил Петров Зашкев

6. Мартин Славев Мартинов

7. Бойка Стоянова Михайлова

 

VII. Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

1. Стоимен Стойков Перфанов-председател

2. Александър Александров Кроснев

3. Николай Георгиев Николов

4. Васил Петров Зашкев

5. Иван Василев Атанасов

 

 

***********************************************************************************

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. януари 2016г.

 

 

Постоянни комисии Дата Час
Понеделник
Вторник ПК по «Бюджет и финанси» и ПК по «Европейски проекти, стопански дейности,туристическа политика»- разглеждане на отчетите на общинските предприятия и фирми с общинско участие

.

ПК по «Бюджет и финанси»

.

ПК по «Устройство на територията и екология»

12.04.2016г.  09.30

 

.

14.00

 

.

16.00

Сряда ПК по «Образование, култура, младежки дейности и спорт»

.

ПК по „Здравеопазване и социални дейности”

 13.04.2016г. 14.00

.

15.45

Четвъртък ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

.

ПК по «Европейски проекти, стопански дейности,туристическа политика»

14.04.2016г. 15.30

.

16.30

Петък