Комисии към Общински съвет | Община Самоков

Комисии към Общински съвет

Постоянни комисии на Общинския съвет

I. Бюджет и финанси

1. Йордан Арангелов Стоянов –председател

2. Венета Борисова Галева                         

3. Петър Николов Георгиев

4. Чавдар Димитров Йорданов

5. Борислав Николов Филчев

6. Васил Костадинов Стоянов

7. Ангел Кирилов Немов

II. Законност, обществен ред и общинска собственост

1.  Мая Емилова Христева –председател

2. Александър Димитров Боев

3. Светлана Добрева Атанасова

4. Любомир Бориславов Борисов

5. Димитър Атанасов Панев

 

III. Устройство на територията и екологията

1. Емил Николов Кривошиев –председател

2. Николай Георгиев Николов

3. Вероника Иванова Стефанова

4. Чавдар Димитров Йорданов

5.  Мариана Илиева Дренска

 

IV. Здравеопазване и социална дейност

1. Димитър Атанасов Панев – председател

2. Ирена Димитрова Гелова

3. Борислав Николов Филчев

4. Ангел Кирилов Немов

5. Любомир Бориславов Борисов

6. Бойка Стоянова Михайлова

7. Мартин Славев Мартинов

 

V. Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика

1. Светлана Добрева Атанасова –председател

2. Александър Александров Кроснев

3. Васил Костадинов Стоянов

4. Християн Янков Попов

5. Мариана Илиева Дренска

6. Мартин Славев Мартинов

7. Георги Симеонов Големинов

 

VI. Образование, култура, младежки дейности и спорт

1. Антоанета Иванова Антонова-председател

2. Петър Николов Георгиев

3. Катя Георгиева Янакиева

4. Антон Симеонов Томов

5. Васил Петров Зашкев

6. Мартин Славев Мартинов

7. Бойка Стоянова Михайлова

 

VII. Комисия, съгласно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

1. Николай Георгиев Николов-председател

2. Александър Александров Кроснев

3. Мая Емилова Христева

4. Васил Петров Зашкев

5. Иван Василев Атанасов

VIII. ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи:

1.Александър Димитров Боев-председател

2.Николай Георгиев Николов

3.Емил Николов Кривошиев

4.Мая Емилова Христева

5.Любомир Бориславов Борисов