Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- съоръжение Въжена линия

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- банкомати

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- местност Високи рид

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- Включване-в.з.Ярема ид.ч.

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- с.Бели Искър кв.5

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 87552.2.84 и № 87552.2.85, находящи се в землището на с. Ярлово

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 83291.34.81, находящ се в землището на с. Широки дол

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 65231.917.326, находящ се в землището на гр. Самоков

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 58548.290.75 и № 58548.290.154, находящи се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на ПИ № 58548.240.40 и № 58548.370.10, находящи се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 46276.4.592 и № 46276.4.596, находящи се в землището на с. Мала църква

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- ПИ № 23039.7.370, находящ се в землището на с. Доспей

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.- на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-помещение на партерния етаж в Поликлиниката до южния вход

Докладна записка относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-ид.№65231.906.303.2.2

Дата на публикуване 23.02.2017 г.