График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

                                        

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. октомври 2020г.

 

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

 

 

 

19.10.2020г.

 

15:00ч.

 

 

 

17:30ч.

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

 

 

20.10.2020г.

 

 

16:00ч.

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

ПК по въпроси свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи

 

 

 

 

21.10.2020г.

 

15:00ч.

 

 

16:00ч.

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт»

 

 

 

 

 

22.10.2020г.

 

16:00ч.

 

 

 

 

16:30ч.