График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. Май 2022г.

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика“

 

 

 

 

 

16.05.2022г.

 

16:00

 

 

 

17:30

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

17.05.2022г.

 

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяне на земеделски земи

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

 

 

 

 

18.05.2022г.

 

 

15:00

 

 

 

 

16:00

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

 

 

 

19.05.2022г.

 

 

16:00

 

 

 

16:30