Регистър на обектите , въведени в експлоатация – 01.10.2016 г. до 30.09.2017г. | Община Самоков

Регистър на обектите , въведени в експлоатация – 01.10.2016 г. до 30.09.2017г.