Регистър на издадени разрешителни за строеж 10.2016 до 30.09.2017 г. | Община Самоков

Регистър на издадени разрешителни за строеж 10.2016 до 30.09.2017 г.