Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2012-2017г. | Община Самоков

Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2012-2017г.