Дарителска кампания “Избери за да помогнеш”- Безопасно в Рила | Община Самоков

Дарителска кампания “Избери за да помогнеш”- Безопасно в Рила

Лавините са една от най-големите заплахи за живота и здравето на посетителите на зимните планини. Това важи в особено голяма степен за скиорите и сноубордистите, които използват лифтовите съоръжения на ски курорти, разположени над горския пояс.
Световна практика за намаляване на рисковете е ски курортите да развиват програма от мерки.
По отношение на насърчаване на използването на технически средства особено полезно е поставянето на система, представляваща комбинация от информационна табела и тест-уред, който проверява дали скиорът (сноубордистът) е включил своя лавинен уред на режим „предаване“ и подава звукова и светлинна сигнализация. Обикновено те се поставят в зона, в която лифтовите системи доставят клиенти на курорта в близост до лавиноопасни терени.
Сдружение“Здраве,екология,туризъм“ ще достави и монтира  система за проверка на персонален лавинен предавател на скиори, сноубордисти и туристи. Предвижда се системата да бъде  монтирана в ройона на горна станция на „Кабинков лифт-Ястребец”.
Системата ще спасява живота на почитателите на белите спортове. Става дума за специален уред, който ще проверява персоналните лавинни предаватели на скиори, сноубордисти и туристи.  В случай на инцидент предавателите излъчват непрекъснати сигнали, които се улавят от специални устройства и позволяват затрупаните туристи да бъдат открити максимално бързо и спасени.
Изключително необходимо e българските ски курорти да работят активно за намаляване на риска от лавинни инциденти в близост до курортните зони. Първи конкретни стъпки биха могли да бъдат поставянето на адекватни информационни табла, които по ясен нагледен начин да обозначават в кои зони съществува риск от попадане в лавиноопасен терен, какво е правилното поведение за избягване на лавинни инциденти и насърчаване използване на технически средства (оборудване), което увеличава шансовете за оцеляване в лавина.
Поставянето на системата ще позволи на около 100 000 човека през зимните месеци да се възползват от проверка на персоналния лавинен предавател с цел увеличаване на възможността за спасяване при възникване на инцидент.

Избери, за да помогнеш!
Повече информация за кампанията и как да дарите може да намерите <<тук>>

logo