Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Самоков през 2016 година | Община Самоков

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Самоков през 2016 година