Проекти на наредби на ОБС Самоков | Община Самоков

Проект на  наредба за управление на отпадъците на територията на община Самоков

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

=================================================

Докладна записка относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на община Самоков и Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

дата на публикуване 23.03.2017 г.

=================================================