Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Директор на Общинско предприятие Регионален център за управление на отпадъците-Самоков”

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование:  „Екология и опазване на околната среда”; „Икономика” или специалност от областта на техническите науки. Предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на екологията, управлението на отпадъци и други сходни дейности.

Специални компетентности:

 • Познаване на законовите разпоредби, свързани с управлението на отпадъци;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Способност за представяне и разпространяване на идеи;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за вземане на бързи и адекватни на ситуацията решения;
 • Комуникативност.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 • Заявление за участие /в свободен текст/;
 • Документи за образователен ценз;
 • Професионална автобиография;
 • Медицинско свидетелство;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Препис/ксерокопие от трудова книжка.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, длъжността, за която кандидатства, адрес и телефон за връзка.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 10.11.2017 г.

Комисия ще проведе събеседване с кандидатите за заемане на длъжността, одобрени по документи.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 18.10.2017 г.

****************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Уредник в Градски исторически музей-Самоков и Музеен комплекс „Цари Мали Град”-с.Белчин.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование, специалност „История”; „Изкуствознание”; „Археология”; „Българска филология”; „Етнология”; „Информационни технологии” или друга сходна до изброените специалности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 27.10.2017 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130 и на място в ГИМ-Самоков при Директора на ГИМ – Веселин Хаджиангелов

Дата на публикуване 11.10.2017 г.

****************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Електромонтьор

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за назначаване /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 16.10.2017 г.

     Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. : 0722/66630/223 – А.Иванов – Гл.експерт „Енергийна ефективност”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуване 27.09.2017 г.

****************************************************************************************************