Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа по дейности, свързани с таксуване и контрол в „Синя зона” в гр.Самоков и к.к.Боровец

Необходими документи, място и срок за подаване:

  • Заявление /в свободен текст/

Заявленията се подават на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.01.2019 г. Да бъдат изписани ясно трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и работното място, за което кандидатства.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 28.12.2018

*************************************************************************************

  1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Строител”
  2. Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството.

  1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
  1. Заявление /в свободен текст/;
  2. Копие на документи за образователен ценз;
  3. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
  4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.01.2019 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в строително-ремонтните дейности.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Ангел Главев – Управител на ОП „СРО”, тел. 0888 468 026

Дата на публикуване 28.12.2018

*************************************************************************************