Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ДЕТСКА ГРАДИНА „САМОКОВО”

гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4 , тел. 0722 / 66208

ДГ ,,САМОКОВО”  Гр. Самоков

 

обявява едно  свободно работно място за длъжността

,,помощник-възпитател”

на основание чл. 68.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от  КТ ,

считано от 01.10.2018 г

Необходими документи:

 

1.Заявление за постъпване на работа

  1. Автобиография
  2. Удостоверение за завършено образование – оригинал и копие

 

Изисквания за длъжността:

  1. Предишен опит на същата позиция.
  2. Степен на завършено образование – средно или средно с квалификация
  3. Умения за работа в екип
  4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”,

сутрин от 8,30 до 12,30 часа.

Прием на документи:  от 25.09.2018 г до 28.09.2018 г включително.

Обявяване на резултата на 28.09.2018 г.

Дата на публикуване 20.09.2018 г.

************************************************************************************************