Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжностите: „Оператор инсталация” – 2 бр.; „Общ работник” – 6 бр.
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Оператор инсталация, средно образование – 2 бр.
 • Общ работник, основно образование6 бр.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие на документи за образователен ценз;
 3. 3. Автобиография;
 4. 4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 05.06.2017 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

За допълнителна информация: сайта на Община Самоков /раздел „Обяви за конкурси“/ и на тел. 0722/66630/130 – Валентина Манчева, Гл.експерт „АПИО”  

Дата на публикуване 20.05.2017 г.

****************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжността: Шофьор специализирана техника
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Шофьор специализирана техника, завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткт
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за правоуправление на МПС с изискваната категория;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.05.2017 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 17.05.2017 г.

****************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Строител”
 2. Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството.

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.05.2017 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Деница Христова – Счетоводител ОП „СРО”, тел.0722/66630/404

Дата на публикуване 11.05.2017 г.