Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжностите: Шофьор специализирана техника и Общ работник
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Шофьор специализирана техника, завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткт
 • Общ работник, завършено основно образование
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за правоуправление на МПС с изискваната категория;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 07.07.2017 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 21.06.2017 г.

*************************************************************************

 

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Гл.експерт „Архитектура и инвестиционно проектиране” в Дирекция „ТСУЕП”
 2. Изисквания към кандидатите
 • Да имат завършено висше образование, специалност: „Архитектура” , „Строителство на сгради и съоръжения” или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник
 • Специални компетентности:
 • Способност да планират и организират работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работят в екип;
 • Способност да представят и разпространяват идеи;
 • Способност да прилагат идеите на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление за участие / в свободен текст/;
 3. Копие от документи за образователен ценз;
 4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков в срок до 17.00 часа на 14.07.2017г.

На плика да бъдат изписани длъжността, за която се кандидатства, трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 19.06.2017 г.

*************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа на граждански договор като Озеленители за летен сезон 2017.

Заявления за започване на работа /в свободен текст/ се подават на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 23.06.2017 г. На заявленията да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в дейностите, свързани с поддържане, оформяне, затревяване и косене на зелени площи.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 08.06.2017 г.

*************************************************************************