Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците” Самоков за заемане на длъжността Технически ръководител”

  1. Изисквания към кандидатите:

           Завършено висше или средно техническо образование

  1. Необходими документи, място и срок за подаването им:

– Заявление за участие /в свободен текст/;

– Копие на документи за образователен ценз;

– Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 27.07.2018 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      За допълнителна информация: сайта на Община Самоков /раздел „Обяви за конкурси“/ и на тел. 0722/66630/130 – Валентина Манчева, Гл.експерт „АПИО”   

Дата на публикуване 11.07.2018 г.

************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Електромонтьор
Изисквания към кандидатите:
Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.
Необходими документи, място и срок за подаването им:
1. Заявление за назначаване /в свободен текст/;
2. Документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография.
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.
Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 17.07.2018 г.

Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. : 0722/66630/223 – А.Иванов – Гл.експерт „Енергийна ефективност”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуване 03.07.2018 г.

***************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа като „Озеленители за летен сезон 2018.

Заявления за започване на работа /в свободен текст/ се подават на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 17.07.2018 г. На заявленията да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в дейностите, свързани с поддържане, оформяне, затревяване и косене на зелени площи.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 03.07.2018 г.

***************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Юрисконсулт в Дирекция „АПИО”.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование специалност „Право”, придобито удостоверение за юридическа правоспособност

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.06.2018 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат     поканени на събеседване.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 30.05.2018 г.

***************************************************************************************************