Съобщения от дирекция „ТСУЕП” | Община Самоков

Съобщения от дирекция „ТСУЕП”

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджиййски, Бойко Вуков, Славейка Вукова, Надя Вукова, Десислава Иванова, Николинка Бранкова, Борислав Бранков и Валентин Бранков

Дата на публикуване 23.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПРЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ПЗ до Сашко Станчов

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Борислав Керефейн и Катинка Керефейна

Дата на публикуване 15.01.2020 г.

===============================================

Обявяване на издадено разрешенеи за строеж №151/06.12.2019 г. до Димитринка Тодорова, Иван Тодоров, Румен Колев, Иван Васов, Иван Циканделов, Николай Попов и Светослав Кънчев

Дата на публикуване 07.01.2020 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Елена Александрова и Тошко Александров

Дата на публикуване 03.01.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до радка Лисенкова, Мария димитрова, Елка Василева, Цветко Цветков, Орлин Цветков, Диян Терзийски, Анка Галева и Лиляна Лозанова

Дата на публикуване 02.01.2020 г.

===============================================

Разрешение за строеж №165

Дата на публикуване 30.12.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №162/20.12.2019г.

Дата на публикуване 20.12.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Станка Цветкова, Елена Морунова, Тихомир Джоргов, Георги Ахчийски, Любка Маринова, Зоя Жекова, Ясен Янакиев и Валентин Янакиев

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Здравко Антонов

Дата на публикуване 05.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Надка Валявичарска, Мария Валявичарска, Емил Валявичарски и Мирела Валявичарска

Дата на публикуване 03.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за неуважаване на постъпило искане по молба с вх. № ГО-90-1/2019 до Георги Ушагелов

Дата на публикуване 02.12.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Хаджийски и Татяна Шехтанова

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Спас Додов, Ивайло Илчев и Борис Гаргов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Красимира Савова и Божко Савов

Дата на публикуване 14.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издаденo разрешение за строеж с №125/ 03.10.2019 г. до Йордан Каймаканов, Маргарита Каймаканова, Борислав Върбев и Даниела Бранкова- Върбева

Дата на публикуване 07.11.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Циканделов, Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Ангел Димитров и Димитринка Тодорова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Емил Михайлов, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова и Ефтим Чифлиджанов

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за издадена виза до Иван Сгуриев, Мая Тонева-Скробанска, Димчо Митров, Иван Тодоров, Димитринка Тодорова, Ангел Димитров, Боян Брейчев, Румен Владимиров, Венцеслав Каньов и Цветелина Каньова

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1566/03.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот №37 в местността “Калковско I” землището на село Горни Окол

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Заповед №01-1628/15.10.2019 г. за отказ на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за новообразуван поземлен имот №302 в местността “Лавандула” землището на село Злокучене

Дата на публикуване 29.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ до Радка Лисенкова, Елка Василева, Диян Терзийски и Анка Галева

Дата на публикуване 22.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Соня Панайотова

Дата на публикуване 15.10.2019 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Мария Кънчева и Управителя на ‘АКСОР” ЕООД

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надка Валявичарска

Дата на публикуване 08.10.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №126/04.10.2019г.

Дата на публикуване 07.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йорданка Докуленска

Дата на публикуване 04.10.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Петьо Додов, “СХАЛЛ-5″ ООД, Мая Тепавичарова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 03.10.2019 г.

======================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР до Иван Рагин, Стойка Рагина, Искра Малинова и Атанаска Лазова

Дата на публикуване 30.09.2019 г.

======================

СЪОБЩЕНИЕ

****************

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА , параграф 4 ал.1 т.2 от ЗКИР , параграф 4 ал.5 от Наредба № РД 02-20-5/15.12.2016г.за съдържанието , създаването и поддържането на кадастралните карти и регистри , Ви уведомяваме , че със заповед

№ 01-1515/25.09.2016г. на Кмета на Община Самоков , е одобрено изменение на кадастралния план  и нанасяне на верните имотни граници на имот № 204 по плана на к.к.”Белчин бани” , община Самоков , област Софийска.

В 14дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да обжалвате заповедта чрез община Самоков до административен съд-София област

Дата на публикуване 25.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков, Люба Димитрова, Райна Бойкова и Тинка Стратиева

Дата на публикуване 19.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Наследниците на Любка Рангелова и Йордан Стефанов

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №119/17.09.2019г.

Дата на публикуване 18.09.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Гергана Гамалова-Фавр

Дата на публикуване 17.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Людмил Тодоров, Росица Триова и Гергана Вукова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Юлиана Павлова и Ангелина Цветанова

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

======================

Съобщение за издадена виза на Димчо Станков Станимиров

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за разрешение на строеж и одобрение на ПУП до Анани Йорданов Любенов

Дата на публикуване 22.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до “СХАЛЛ-5″ ООД, Йорданка Филипова и Цветанка Иванова

Дата на публикуване 13.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №109/09.08.2019 година.

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Иван Василев Рагин и Стойка Борисова Рагина

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Божидар Петров Петров и Надежда Петрова Петрова

Дата на публикуване 12.08.2019 г.

======================

Document (1007)

Дата на публикуване 08.08.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Йордан Стефанов

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №93/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №92/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №91/22.07.2019г.

Дата на публикуване 25.07.2019 г.

======================

Уведомление по чл 149 ал 1 от ЗУТ до Благовест Шуманов, Гергана Зашева и Екатерина Чикова

Дата на публикуване 24.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №90/22.07.2019г.

Дата на публикуване 23.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Иван Костов и Никола Касев

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ивайло Илчов, Верка Стоянова, Елизабет Стоянова и Светла Зашкева

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Бойко Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за поставяне №07/07.06.2019 до Виолета Перниклиева, Атанас Перниклиев и Иван Перниклиев

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ обявява, че в ДВ бр. 51/28.06.2019 г. е публикувано обявление за изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на „Подземна кабелна линия НН от съществуващ стълб до базова станция 2528 в ПИ № 46067.1.1045 в местността „Буката” в землището на с. Маджаре, Община Самоков”.

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПЗ до Струмка Сакалийска, Катя Николова, Георги Терзийски и Райна Димчева

Дата на публикуване 18.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №83/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №82/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №81/09.07.2019 година.

Дата на публикуване 16.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Бисер Велков и Райна Бойкова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Мария Иванова, Управителя на “Ник-строй-06″ООД, Теменушка Тодорова, Николета Тодорова Искра Тодорова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №72/18.06.2019 до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Уведомление за издадено разрешение за строеж №79/03.07.2019 до Лиляна Димитрова

Дата на публикуване 15.07.2019 г.

======================

Заповед №8/3 от 05.07.2019 г. към Разрешително за строеж №122/10.07.2017 г.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Разрешение за строеж №78/03.07.2019 година.

Дата на публикуване 10.07.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска

Дата на публикуване 26.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Евдокия Бельова

Дата на публикуване 06.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Хопкинс

Дата на публикуване 03.06.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Милка Дойнова

Дата на публикуване 31.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тошко Лазаров

Дата на публикуване 30.05.2019 г.

======================

Заповед №ОА-114/22.04.2019 за одобряване планове на новообразуваните имоти на земи по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните територии в землището на село Широки дол, Община Самоков, Област Софийска

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Калейна, Йорданка Апостолова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Татяна Милушева, Надежда Симеонова, Верка Тончева и Тинка Иванова.

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Управителя на “Ник-Строй 06″ ЕООД, Димитър Дойнов,Зора Маркова и Димитър Марков

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Михаела Йоргова, Георги Касев, Никола Касев и Иван Костов

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Деница христова,Наталия Христова, Ангелина Зеленкова, Стефка Стамова, Людмила Илиева и Силвия Никодимова

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до “Пиърс пропъртис Бългерия ЛДТ” ЕООД

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Найджъл Ричърд Хопкинс

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР и ПЗ до Василка Стойнева, Иван Стойнев и Атанас Петров

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

======================

Съобщение №4 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №3 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №2 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Съобщение №1 поставяне на каравана в поземлен имот с идентификатор 37527.563.3 с. Ковачевци местност Алагюзица

Дата на публикуване 09.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Снежана Клещанова

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

======================

Съобщение за презаверка на виза до Кристиян Ничев, Пламен Гюнкин и Елиана Телийска

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Уляна Богданска, Божидар Бояджиев, Нада Бояджиева и Христина Георгиева

Дата на публикуване 07.05.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов и Диана Павлова

Дата на публикуване 11.04.2019 г.

======================

Съобщения за издадена виза до Каталина Шаркова

Дата на публикуване 28.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иван Даганов, Антоанета Даганова и Иван Даганов

Дата на публикуване 14.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Вера Лазарова и Ангел Лазаров

Дата на публикуване 13.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до василка Димитрова, Лиляна Рошкева, Румен Миленов, Дончо Младенов, Стоянка Даракова, Камелия Попова-Духовникова

Дата на публикуване 12.03.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Йордан Вардаров

Дата на публикуване 25.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Златко Шопов

Дата на публикуване 11.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Катя Йорданова

Дата на публикуване 08.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Надежда Симеонова

Дата на публикуване 07.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Атанас Петров, Трендафил Петров, Василка Стойнева и Иван Стойнев

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Митко Стефанов

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Каймаканов, Йорданка Апостолова, Елка Чакърова-Иванова, Красимир Пешев, Елка Георгиева, Татяна Милушева, Александър Ников, Борислав Ников, Славчо Червенков, Юлиана Богданова, Ивана Пешева, Марийка Пешева, Петър Пешев

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Венцеславова Костадинова

Дата на публикуване 31.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стоянка Даракова, Костадин Николов и Румен Миленов

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Димитър Трохаров

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Бойко Чешмеджиев

Дата на публикуване 24.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Грийн Лес Инвест” ООД

Дата на публикуване 18.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Страшимир Карастоянов, Тихомир Карастоянов и Димитър Димитров

Дата на публикуване 07.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Виолетка Спасова

Дата на публикуване 03.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Зорница Костадинова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -РУП до Балгойчо Колев и Катя Йорданова

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД, Методи Пенев и собственика на ПИ №65231.914.566 в кв.207 на гр.Самоков

Дата на публикуване 21.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Георги Хаджимладенов

Дата на публикуване 20.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Людмила Илиева и Стефка Стамова

Дата на публикуване 17.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до Иванка Василева и Лидия Гъркова

Дата на публикуване 17.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Лиляна Миланова

Дата на публикуване 14.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Мариана Богоева, Иван Богоин и Добрин Василев

Дата на публикуване 07.12.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Велислава Димитрова и Динко Шишков

Дата на публикуване 30.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД и Методи Пенев

Дата на публикуване 28.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Стоил Мутафчийски

Дата на публикуване 28.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Ангелинка Георгиева Скелина

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до собственика на пи №65231.914.566

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Метако” ЕООД и “Метал пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 13.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Малинка Мърльова, Венцислав Кръстев, Йордан Стоянов и Верка Богоина

Дата на публикуване 13.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Марийка Пешева, Райчо Балабанов, Милена Хампарова, Елка Узинска, Ирина Цветкова, Людмил Дерилов, Николай Боюков, Емилия Попова и Виолетка Дерилова

Дата на публикуване 07.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП– ПЗ и РУП и РС до ЕТ” Тричков -И.Д.Л.- Любомир Тричков”

Дата на публикуване 05.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Людмила Симитчийска, Димитринка Симитчийска и Силвана Тошева-Сотирова

Дата на публикуване 05.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Джорджилова, Младен Джорджилов и Благой Гьошарков

Дата на публикуване 01.11.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ангелинка Скелина, Ирина Торманова и Анелия Крушкова

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Метако” ЕООД и “Метал пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Георги Грозданов и Александър Величков

Дата на публикуване 12.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Никола Явричев и Йордан Стоянов

Дата на публикуване 04.10.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП до собствениците на УПИ X-1 в кв.35 по плана на с.Долни Окол община Самоков

Дата на публикуване 26.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Добринка Роева и Божидар Роев

Дата на публикуване 17.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Бончо Бончев и Добрин Василев

Дата на публикуване 17.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Красина Галева и Георги Младенов

Дата на публикуване 05.09.2018 г.

======================

Разрешение за строеж № 133/04.09.2018 година

Дата на публикуване 05.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП до Силвана Тошева- Сотирова, Людмила Симитчийска и Данка Стоилова

Дата на публикуване 04.09.2018 г.

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Иван Зарев

Дата на публикуване 04.09.2018 г.

======================

Съобщение за изработен  ПУП

Дата на публикуване 29.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен  ПУП

Дата на публикуване 28.08.2018 г.

======================

Констативен акт 13 за незаконно строителство

Дата на публикуване 27.08.2018 г.

======================

Разрешение за строеж № 124/24.08.2018 година

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Русинов и Йордан Стоянов

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Николай Волев, Георги Рогачев, Копринка Якимова, Севда Чифлиджанова, Костадин Чифлиджанов, Василка Чифлиджанова, Станислав Лазаров, Ивайло Митков и Радка Дудина

Дата на публикуване 15.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПП до собственика на ПИ №46067.1.2 в землището на с.Мадажаре община Самоков

Дата на публикуване 08.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПР до Добринка Димитрова и собственик на УПИ X-1 в кв.35 по плана на с. Долни Окол община Самоков

Дата на публикуване 07.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Никола Явричев и Кирил Йорданов

Дата на публикуване 07.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Йовичин и Лилия Дудина

Дата на публикуване 02.08.2018 г.

======================

 obqwa tsu

Дата на публикуване 02.08.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Елена Цанова, Красина Галева и Георги Младенов

Дата на публикуване 30.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Мариана Борисова, Георги Георгиев, Борислав Георгиев, Тодор Кощров, Стана Кощрова, Евелина Кощрова, Юлиан Спасов, Ангел Кукев и Елена Цолева

Дата на публикуване 26.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Цветкова и Валентина Кожухарова

Дата на публикуване 24.07.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПРЗ до собственик на имот ПИ №46067.1.2 в землището на с.Маджаре

Дата на публикуване 25.06.2018 г.

======================

Съобщение, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК и във връзка а чл. 129 ал. 2 от Закона за устройство на територията

Дата на публикуване 20.06.2018 г.

======================

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Дата на публикуване 15.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Валентина Вукова и Станислав Вуков

Дата на публикуване 14.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Йорданка Атанасова, Борис Йовичин и Лъчезар Заркин

Дата на публикуване 11.06.2018 г.

======================

съобщение за премахване0001

Дата на публикуване 08.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Василка Чифлиджанова, Зорка Шуманова, Иван Волев, Николай Волев, Славе Рогачев, Радка Клисаркса, Георги Ганджулов и Ася Стайкова.

Дата на публикуване 07.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Чавдар Рогачев, Ивайло Митков, Станислав Лазаров, Пламен Брейчев, Радка Дудина, Маргарита Адиркова, Снежана Тонева, Копринка Якимова и Момчил Чифлиджанов

Дата на публикуване 07.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Георгиев, Тодор Кощров и Елена Цолева

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Васил Вардаров

Дата на публикуване 31.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ивелина Илиева, Елия Илиева и Здравко Андонов

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

======================

saobshtenie

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Виолета Димитрова

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Стана Кощрова, Евелина Кощрова, Юлиан Спасов и Ангел Кукев

Дата на публикуване 23.05.2018 г.

======================

Съобщение за издадена виза за „Гараж № 18 в УПИ П-за гаражи, ПИ № 65231.914.168 в кв. 310 по плана на гр. Самоков с размери 6.00/3.00 м и височина до 3.20 м над прилежащия терен” до Иван Галев, Кирил Михайлов, Вера Митова-Богданова, Ивайло Василев, Стоян Вальов, Йорданка Гелова и Цветан Димитров.

Дата на публикуване 22.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Даниела Рангелова и Божидар Роев

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Момчил Брейчев

Дата на публикуване 11.05.2018

 =====================

Заповед № 01-1282/04.05.2018 г. за премахване на самосрутваща се сграда с идентификатор №65231.906.340.1

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

======================

Заповед № 01-1283/04.05.2018 г. за премахване на самосрутваща се сграда с идентификатор №65231.901.76.1

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Васил Вардаров и Никола Вардаров

Дата на публикуване 26.04.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Иван Канелов и Николета Атанасова

Дата на публикуване 26.04.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Красимира Митова и Дани Трайкова

Дата на публикуване 24.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.340.1 по кадастралната карта на гр.Самоков.

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.305.2 по кадастралната карта на гр.Самоков, с адрес “Ген. Скобелев” №3

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.901.76.1 по кадастралната карта на гр.Самоков, с адрес “Софийско шосе” №4

Дата на публикуване 18.04.2018 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Валентин Околски и Надежда Борисова

Дата на публикуване 11.04.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Владимир Пилищаров, Йордан Фусков и Иван Кръстев

Дата на публикуване 10.04.2018

 =====================

Разрешения за строеж №30/26.03.2018 г.Писмо изх.№ 2987-1483/12.03.2018от регионална инспекция по околната среда и водите- София

Дата на публикуване 29.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Виолетка Спасова

Дата на публикуване 20.03.2018

 =====================

Заповед №01-488/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.610, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-487/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-486/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-485/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-484/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-483/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-482/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-481/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-480/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.609, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-479/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-478/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-477/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.596, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-476/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-475/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Заповед №01-474/19.03.2018 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се имот с идентификатор ПИ 65231.902.590, кв. 260 по кадастралната карта на град Самоков.

Дата на публикуване 19.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Йордан Фусков, Владимир Пилищаров и Иван Кръстев

Дата на публикуване 08.03.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Борис Биджов, Живка Цонева и Емил Биджов

Дата на публикуване 24.02.2018

 =====================

Констативен акт №44 за незаконно строителство

Констативен акт №43 за незаконно строителство

Констативен акт №42 за незаконно строителство

Констативен акт №41 за незаконно строителство

Констативен акт №40 за незаконно строителство

Констативен акт №39 за незаконно строителство

Констативен акт №38 за незаконно строителство

Констативен акт №37 за незаконно строителство

Констативен акт №36 за незаконно строителство

Констативен акт №35 за незаконно строителство

Констативен акт №34 за незаконно строителство

Констативен акт №33 за незаконно строителство

Констативен акт №32 за незаконно строителство

Констативен акт №31 за незаконно строителство

Констативен акт №30 за незаконно строителство

Дата на публикуване 23.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Иван Канелов и Николета Атанасова

Дата на публикуване 15.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Елена Айтова и Павлина Йовичина

Дата на публикуване 13.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Павлин

Дата на публикуване 02.02.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Рада Христова, Деспина Щетинска, Златка Митева, Ангел Стойков, Маргарита Радойкова и Лидия Радойкова

Дата на публикуване 26.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Евелина Йосифова

Дата на публикуване 25.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Валентин Георгиев

Дата на публикуване 25.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Здравко Андонов

Дата на публикуване 22.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ и РУП до Христо Щърбев, Кирил Панев и Георги Петров

Дата на публикуване 12.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Въжаров

Дата на публикуване 04.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Красимир Герасимов

Дата на публикуване 03.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Милка Павлова и Елка Попова

Дата на публикуване 02.01.2018

 =====================

Разрешения за строеж №184/22.12.2017 г. Решение №СО-161-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 02.01.2018

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Рада Христосков, Деспина Щетинска, Златка Митева, Маргарита Радойкова и Христо Радойков

Дата на публикуване 30.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Димитър Караджинов

Дата на публикуване 24.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Латинка Димитрова Алексова

Дата на публикуване 17.11.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Лилия Иванова Низамска

Дата на публикуване 09.11.2017

 =====================

Съобщение за изработена виза до Веселин Николов

Дата на публикуване 11.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Мадански, Рада Коева, Росица Ранчова, Спасуна Георгиева, Димитър Димитров, Ваня Ахчийска и Роза Георгиева

Дата на публикуване 09.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Гюдурува, Петър Манов, Ангел Гюдуров и Васил Гюдуров

Дата на публикуване 03.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ Ангел Сандов

Дата на публикуване 02.10.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Ралица Кенанова

Дата на публикуване 27.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Люба Вардарова

Дата на публикуване 27.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ивайло Илиев, Калина Илиева, Латинка Вълчинова и Иван Георгиев

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Пенка Конярска

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Радой Николов и Стилянка Радевска

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение на основание чл.61, ал.3 от АПК във връзка с чл.140, ал.3 от ЗУТ за издадена виза до Венета Лютачка

Дата на публикуване 26.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ, РУП и РС Верка Черешарова, Менка Тотева, Митко Каймаканов и Аида Димитрова- Рогачева

Дата на публикуване 19.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ, РУП и РС до Бойчо Петров и Добромир Димитров

Дата на публикуване 12.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ и РС Владислав Костадинов, Мария Бошняков, Лъчезар Кенанов, Методи Тодорв и Димитър Тодоров

Дата на публикуване 11.09.2017

 =====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПР до Тодор Тодоров

Дата на публикуване 11.09.2017 г.

=====================

Съобщение за одобрен ПУП -ПЗ за поземлен имот №258001 в местността “Свети Илия”, с. Алино

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

=====================

Съобщение за изготвен ПУП -ПЗ за поземлен имот №83291.38.40 в местността “РУДЕЖО”, с. Широки дол

Дата на публикуване 04.09.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №150/29.08.2017 г.

Дата на публикуване 30.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изготвен ПУП в местност “Щъркелово гнездо” до Ангел Стоянов Сандов

Дата на публикуване 30.08.2017 г.

=====================

Съобщение за одобрен ПУП на ПИ № 83291.38.40 в местността “Рудежа” до н-ци на Стоянка Стойчева Бакрачева

Дата на публикуване 24.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПРЗ и РС до Янко Вуков, Янаки Тонев и Кристиян Балабанов

Дата на публикуване 16.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Ралица Кенанова

Дата на публикуване 16.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Мадански, Румен Драганов, Иван Драганов, Росица Ранчева и Димитър Димитров

Дата на публикуване 15.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Еленка Пиралкова, Снежана Стоилкова, Ганчо Пиралков и Алкесандър Ненчев

Дата на публикуване 11.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Латинка Вълчинова и Иван Георгиев

Дата на публикуване 04.08.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Димитринка Сотирова, Николай Ненчев, Бойко Сотиров и Благой Шаламанов

Дата на публикуване 24.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Евтим Клисарски и Георги Мантарков

Дата на публикуване 24.07.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №127/20.07.2017 г. Решение №СО-90-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 20.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Роза Георгиева

Дата на публикуване 19.07.2017 г.

=====================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на общия устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия и ПУП-ИПРЗ /изменение па застроителния и регулационен план/ на УПИ 1-за „Комплексно жилищно и обществено обслужване” в кв. 206а по плана на гр. Самоков като се образуват два нови квартала 206а и 206д.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 19.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС Радка Постолова и Коста Клашнов

 Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП -ИПРЗ и РС до Петя Николова и Марги Коцова

Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Стоичко Стоичков, Надежда Гъркова, Йордан Гърков и Светлана Лазарова

Дата на публикуване 13.07.2017 г.

=====================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ и РС до Георги Павлин

Дата на публикуване 12.07.2017 г.

=====================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-532/23.03.2017 г. до Борис Маков и Васил Маков за премахване на сграда с идентификатор №23039.10.69.1 по кадастралната карта на село Доспей

Дата на публикуване 11.07.2017 г.

=====================

Разрешения за строеж №118/06.07.2017 г. Решение №СО-105-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до наследниците на Стоянка Бакрачева

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков, Софийска област, па основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен окончателен ПУП /подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост и квартали па к.к. Боровец, Община Самоков”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението но чл. 128 ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

======================

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен ПУП- парцеларен план за трасе на кабелна линия, водопроводно и канализационно отклонение за присъединяване на поземлен имот с идентификатор 03767.24.2 и УПИ 1-6, кв.60 към техническата инфраструктура на с.Белчин, община Самоков. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Дата на публикуване 07.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до собствениците на имоти ПИ №46276.1.53, ПИ №46276.1.84 и ПИ №46276.1.86

Дата на публикуване 03.07.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стана Петрова Пальова

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Седефка Николова Дудина, Зорка Иванова Петрова и Собственика на УПИ V-349 В кв.18 по плана на с. Алино община Самоков

Дата на публикуване 28.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до “Марбо 97 ” АД

Дата на публикуване 15.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Ася Маринова Стайкова

Дата на публикуване 14.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Момчил Янков Чифлиджанов, Василка Стоянова Чифлиджанова, Росица Йорданова Чифлиджанова, Маргарита Янкова Адиркова, Копринка Стоянава Якимова, Елена Василева Гривева, Георги Пантев Рогачев, Светлана Николаевна Чифлиджанова и Валентина Николаевна Чифлиджанова

Дата на публикуване 13.06.2017 г.

======================

Заповед №01-905/08.06.2017 г. на основание чл 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.195 , ал.6 от ЗУТ и констативен протокол от 27.03.2017 г.

Дата на публикуване 09.06.2017 г.

======================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-219/15.02.2016 г. до Радост Янакиева и Кирил Янакиев

Дата на публикуване 09.06.2017 г.

======================

Уведомително писмо изходящ номер 9400-481 от 10.05.2017 г.

Дата на публикуване 08.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Петър Петров Ценев

Дата на публикуване 07.06.2017 г.

======================

Разрешения за строеж №94/31.05.2017 г. Решение №СО-70-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Боян Младенов Георгиев и Еличка Георгиева Турлакова

Дата на публикуване 05.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Стефан Александров Конярски

Дата на публикуване 05.06.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до собственика на поземлен имот №03441.3.427 в м.”Фурните” землището на с. Бели Искър, Община Самоков

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Разрешения за строеж №82/17.05.2017 г. и №84/19.05.2017 г. Решение №СО-101-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №80/18.05.2017 г.Решение №СО-15-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 26.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Люба Петрова Гигова, Румен Георгиев Пенджуров, Станислав Иванов Терзийски, Миглена Георгиева Терзийска и Милета Дончева Ангелова

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №79/17.05.2017 г.Решение №СО-56-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №78/17.05.2017 г.Решение №СО-1-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 18.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Собсветника на поземлен имот №313 в м. “Високи рид” землището на с. Ковачевци, община Самоков

Дата на публикуване 12.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №70/09.05.2017 г.Решение №СО-2-ПР/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 10.05.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №58/03.05.2017 г.Решение №СО-196-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 04.05.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Кирил Димитров и Диана Василева Павлова

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

=======================

Заповед №ЛС-01-303/27.02.2017 г., за премахване на сграда разположена в югоизточната част на УПИ XI-445 в кв.41 по регулационния план на с Ярлово

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Собсветника на поземлен имот №313 в м. “Високи рид” землището на с. Ковачевци, община Самоков

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Галабина Николова Пейчинова и Николай Йорданов Пейчинов

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Виолета Крумова Станева

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

=======================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.904.132.1 находяща се в ПИ №65231.904.132 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 20.04.2017 г.

======================

Разрешение за строеж №55/19.04.2017 г.Решение №СО-196-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 20.04.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Седефка Николова Дудина

Дата на публикуване 18.04.2017 г.

======================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61 ал.3 от АПК във връзка с чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че със заповед №01-588/06.04.2017 г. на кмета на община Самоков е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на ,с.Доспей – образуване на нов урегулиран поземлен имот I -За културен дом от терена за озеленяване в обхвата на поземлен имот №23039.11.229 при създаване на нов квартал 31а и изменение напречния профил на улица с о.т.87-121, като уличната регулация покрива границата на ПИ №23039.11.229

На основание чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение можете да обжалвате заповедта до Административен съд – София чрез община Самоков.

Валидно до: 21.04.2017 г.

Дата на публикуване 07.04.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до собственика на УПИ V-349 в кв. 18 по плана на с. Алино община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2017 г.

======================

Одобрен ПУП – ИПРЗ на УПИ VI -172 в квартал 56 по плана на с.Алино с заповед №ЛС-01-391/15.03.2017 г.

Дата на публикуване 16.03.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Георги Николов Пенев и Магда Петрова Пенева

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Диана Василева Павлова

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ Петьо Василев Иванов

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Людмила Иванова Спасова, Венцислав Иванов Фусков, Велислав Георгиев Йоргов и н-ци на Иван Христов Тричков

Дата на публикуване 14.03.2017 г.

=======================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Локус Прайм ЕООД

Дата на 07.03.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Стоян Василев Пенев, Георги Василев Пенев, Мариела Николай Нинова- Русинова и Борис Николов Машов

Дата на публикуване 06.03.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Люба Петрова Гигова, Румен Георгиев Пенджуров, Станислав Иванов Терзийски и Миглена Георгиева Терзийска

Дата на публикуване 06.03.2017 г.

=========================

Община Самоков на основание чл.l27, ал.l от ЗУТ определя на 06.03.2017 г. от 16.00 часа в сградата на Община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на гр. Самоков и крайградска територия по отношение на УПИ I – за ” Комплексно жилищно и обществено обслужване” в кв. 206а по плана на гр.Самоков

Дата  на публикуване 02.03.2017 г.

==========================

Община Самоков на основание чл.l28, ал.l ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-резервен промишлено­складов терен, ПИ NQ65231.901.214 и на ПИ NQ65231.901.215 в кв.313 по плана на гр. Самоков – прокарване на нови улици 955-955а-955б, 955б-955в-955г и 955б-955д-955е, образуване на нови УПИ Х, УПИ XI, УПИ ХII и УПИ ХIII отредени “За производствена и складова дейност” в кв.313.Създаване на нов квартал 313Б с новообразувани в него УПИ 1, УПИ II, УПИ 111, УПИ IV и УПИ V отредени “За производствена и складова дейност”. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

=========================

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-За производствена и складова дейност, ПИ №65231.901.473 и УПИ ІІІ-За производствена и складова дейност, ПИ №65231.901.475 в кв.312 по плана на гр.Самоков – разделяне на УПИ І и УПИ ІІІ, като се прокарват нови улици, създават се два нови квартала  312А и 312Б и се образуват нови урегулирани поземлени имота отредени „За производствена и складова дейност”. На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

=========================

Разрешение за строеж №31/21.02.2017 г.Решение №СО-85-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на публикуване 28.02.2017 г.

=========================

Разрешение за строеж №36/23.02.2017 г.

Дата на публикуване 24.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Самоковска текстилна компания АД, Благовест Викторов Коджабашев, Метал Пропърти ЕООД, Аксел Трейд 2009 ЕООД и Ивен България ООД

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

========================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.304.1 находяща се в ПИ №65231.906.304 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 09.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Евелина Каменова Георгиева, Ивайло Каменов Петров и Борислав Рангелов Петров

Дата на публикуване 06.02.2017 г.

========================

Разрешение за строеж №9/31.01.2017 г.

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР Гергана Георгиева Шипочка, Иван Николов Кръпчански, Андрей Павлов Андреев, Иван Рангелов Божилов, Теменужка Рангелова Донева и Георги Стоянов Апостолов

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Лилия Николова Георгиева, Кирил Костов Савов, Сава Костов Савов, Марийка Георгиева Ненкова и Дамян Любенов Ненков

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Петър Димов Кашчиев

Дата на публикуване 23.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Димитър Янков Янев

Дата на публикуване 18.01.2017 г.

=========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Василка Георгиева Стоянчова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

=========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Сийка Ангелова Матиканова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Кремена Стоилова Георгиева

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Милена Василева Момкова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Иван Миланов Матиканов

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ – съобщение до Верка Матиканова – Гюрова

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Калин Денчев Иванов

Дата на публикуване 16.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Николов Пенев и Магда Петрова Пенева

Дата на публикуване 16.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Марияна Петрова Александрова, Иванка Петрова Каймаканова, Данка Спасова Постолова, Стоян Любенов Стоянов и Валентина Любенова Тоскова

Дата на публикуване 11.01.2017 г.

========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Петър Атанасов Мишев

Дата на публикуване 05.01.2016 г.

==========================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ “Кафер Трейдинг” ЕООД, Елена Николова Костова, Евгений Кирилов Крамарски, Вилдан Рафиева Крамарска и Жоро Георгиев Попов

Дата на публикуване 03.01.2017 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – РУП до Любомир Василев Савчов

Дата на публикуване 03.01.2017 г.

=============================

Протокол №6 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ, със заповед №ЛС-01-1029 от 06.07.2016 г на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

==============================

Протокол №5 на комисия назначена на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ, със заповед №ЛС-01-1029 от 06.07.2016 г на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ Стоян Пенев Деянов

Дата на публикуване 12.12.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Владимир Николов Стефкин и Августина Костадинова Стефкина

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ на парцел XVIII-221 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол, парцел XIX-223 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол и парцел XXI-224 в кв.15 в м.Татарски брод земл. с.Широки Дол

Дата на публикуване 05.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Емилия Александрова Кючукова

Дата на публикуване 01.12.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Мария Николова Панайотова, Христинка Захарева Сотирова, Стефка Костадинова Стамова, Анжела Костадинова Стефкина и Йордан Стоянов Панайотов

Дата на публикуване 01.12.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Милка Методиева Филипова, Венцислав Александров Филипов и Стойко Александров Филипов

Дата на публикуване 28.11.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Стоянов Апостолов и Андрей Павлов Андреев

Дата на публикуване 16.11.2016 г.

==================================

Разрешение за строеж №119/25.10.2016 г.Решениe № СО-51- ОС/2011 г. на МОСВ РИОСВ -София.

Дата на публикуване 15.11.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Собственика на УПИ XVIII, кв.15, м. “Татарски брод” Община Самоков, Собственика ан УПИ XIX, кв. 15 м. “Татарски брод” Община Самоков и Собственика на УПИ XXI, кв.15, м. “Татарски брод” Община Самоков

Дата на публикуване 10.11.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Лиляна Стоянова Спасова и Здравка Цветанова Димитрова

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Румен Стефанов Георгиев, Сия Костадинова Тодорова, Евдокия Найденова Арнаудова и Наско Спасов Божинов

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Людмила Иванова Спасова, Венцислав Иванов Фусков, Велислав Георгиев Йоргов и Верка Георгиева Фускова

Дата на публикуване 03.11.2016 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Виолетка Любенова Михайлова

Дата на публикуване 31.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Жулиета Василева Мангалджиева

Дата на публикуване 28.10.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Кафер Трейдинг” ЕООД, Елена Николова Костова, Евгений Кирилов Крамарски и Вилдан Рафиева Крамарска

Дата на публикуван 28.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ПР и РУП до Николай Тодоров Попов и Виолетка Тодорова Петрова

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

=============================

Заповед №ЛС-01-1723/18.10.2016 г., за премахване на сграда

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

=============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Веселин Стоянов Маринов

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до н-ци Владо Тонев Тричков, н-ци Крум Тонев Тричков, н-ци Елена Тонева Тричкова, Иван Христов Тричков

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

==============================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-1283/21.08.2015 г. на кмета на община Самоков до Борис Димитров Маков и Васил Димитров Маков

Дата на публикуване 14.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Дружество “Развитие 2004″

Дата на публикуване 11.10.2016 г.

==============================

Съобщение за издадена виза за проектиране до Цветелина Борисова Христова

Дата на публикуване 10.10.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до Младен Борисов Огнянов

Дата на публикуване 29.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до управителя на “Спортен комплекс Лава” АД

Дата на публикуване 27.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Иванова Янкова, Маргарита крумова Делигълъбова- Мурава, Асен Кирилов Манов и Димитринка Москова Петрова

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

==============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Димитров Драганов

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Желев Желев, Георги Спасов Георгиев и Емил Георгиев Георгиев

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Красимир Иванов Грошанов

Дата на публикуване 20.09.2016 г.

===============================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Веско Иванов Гюров

Дата на публикуване 17.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Ивайло Венциславов Вучков и Юлия Захариева

Дата на публикуване 16.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Тодорка Борисова Христова

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до “Кафер Трейдинг” ЕООД

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПЗ до дружество “Развитие 2004″

Дата на публикуване 02.09.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Иванка Стоянова Стаматова, Лиляна Стоянова Спасова и Здравка Цветанова Димитрова

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

=================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Спасов Георгиев и Емил Георгиев Георгиев

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Владимир Любомиров Велчев и Виолета Павлова Фунтарова

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

==================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Николай Тодоров Попов и Виолетка Тодорова Петрова

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Веско Иванов Гюров

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Станила Илиева Самункова, Георги Райчов Божков, Стойка Райчова Карабонева и Георги Христов Джамбазки

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Катя Иванова Янкова

Дата на публикуване 29.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Маргарита Крумова Делигълабова- Мурата, Асен Кирилов Манов и Димитринка Москова Петрова

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на сграда с идентификатор №65231.906.304.1 находяща се в ПИ №65231.906.304 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Виолета Павлова Фунтарова и Владимир Любомиров Велчев

Дата на публикуване 29.07.2016

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Николай Йорданов Димитров, Лилия Николова Георгиева и Надежда Василева Малинчева

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Желев Желев и наследниците на Василка Георгиева Георгиева

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Николай Стоев Авджиев

Дата на публикуване 27.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ПЗ до Кристина Рельовска

Дата на публикуване 19.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Георги Спасов Ранов и Спас Спасов Ранов

Дата на публикуване 19.07.2016 г.

====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на стопанска сграда находяща се в УПИ X-180 в кв. 24 по регулационният план на село Продановци

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

=====================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед на паянтова сграда находяща се в УПИ I-52 в кв. 5 по регулационният план на село Продановци

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР премахване на улица до Наталия Любомирова Христова, Деница Любомирова Христов, Василка Георгиева Галева, Стефка Костадинова Стамова, Анжела Костадинова Стефкина и Йордан Стоянов Панайотов

Дата на публикуване 12.07.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Галабина Николова Пейчинова, Николай Йорданов Пейчинов и Тодор Ангелов Тодоров

Дата на публикуване 08.07.2016 г.

===================================

Съобщение за изработен ПУП до Теменужка Рангелова Донева с. Белчин

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-749/17.05.2016 г., за премахване на сгради

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-748/17.05.2016 г., за извършване на ремонтни и възстановителни дейности

Дата на публикуване 27.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Стойка Райчова Карабонева

Дата на публикуване 16.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Лилия Николова Георгиева и Иван Костадинов Петров

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПР до Димитър Костов Кличев, Георги Ванчев Шолев и Цанка Ванчова Маринова

Дата на публикуване 06.06.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Димитър Георгиев Симитчийски и Калоян Георгиев Симитчийски

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

====================================

Заповед №ЛС-01-512/29.03.2016 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ II – 257 в кв.26 по регулационния план на село Ярлово, Община Самоков.

Заповед №ЛС-01-513/29.03.2016 г. за премахване на незаконен строеж, находящ се в УПИ II – 257 и УПИ XIX-257,256 кв.26 по регулационния план на село Ярлово, Община Самоков.

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Георги Спасов Ранов

Дата 30.05.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП – ИПРЗ до Ангел Стефанов Постолов, Теменужка Рангелова Донева, Гергана Георгиева Шипочка и Иван Николов Кръпчански

Дата на публикуване 25.05.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до наследниците на Спас Георгиев Иванов и наследниците на Стоимен Станков Колев

Дата на публикуване 20.05.2016 г.

=====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Георги Христов Джамбазки

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стоянка Христова Калоянчева

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Любка Костова Чукачева и Надежда Василева Миланчева

Дата на публикуване 09.05.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Райчова Гелова и Даниел Георгиев Гелов

Дата на публикуване 09.05.2016 г.

========================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 62a, ал.3 от ЗУТ определя на 12.05.2016 г. от 10.30 часа в сгарадата на Община Самоков/ стая 427/ обществено обсъждане: ПУП/подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к Боровец, Община Самоков

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

=======================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 62a, ал.3 от ЗУТ определя на 11.05.2016 г. от 10.30 часа в сгарадата на Община Самоков/ стая 427/ обществено обсъждане: Мотивирано предложение за регулация и застрояване на УПИ I – За парк и УПИ XVII- За атракции и озеленяване в кв. 206 по плана на гр.Самоков

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

====================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Румяна Денчева Иванова, Марияна Денчева Денчева-Иванова, Йордан Николов Савов и Самоел Моноах

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

=======================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП /подробен устройствен план/ – план за улична регулация и обекти на публичната собственост на к.к. Боровец, Община Самоков”.
Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по чл. 128 ал.1 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 27.04.2016 г.

=======================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Джи Джи ски шалет” ЕООД, “НОРД ШОПИНГ” ЕООД и Димитър Георгиев Дамянов

Дата на публикуване 27.04.2016 г.

=======================================

Разрешение за строеж №36/18.04.2016 г.Решение РИОСВ № СО-41-ПР/2016 г.Писмо РИОСВ Изх.№26-00-11646 /01.04.2016 г.Заповед №ЛС-01-641/18.04.2016.

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Заповед №ЛС-01-416/15.03.2016 г. относно сграда с идентификатор №65231.909.269.1 находяща се в ПИ №65231.909.269 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Констативен протокол за извършена проверка и оглед в ПИ №65231.906.51 по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Разрешение за строеж №34/13.04.2016 г.Решение РИОСВ № СО-01-ОС/2015 г.

Дата на публикуване 19.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до собственици на УПИ ПИ №03441.2.883 по кадастралната карта на село Бели Искър

Дата на публикуване 15.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД и “Самоковска текстилна компания” АД

Дата на публикуване 13.04.2016 г.

=========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вичо Павлов Павлов

Дата на публикуване 05.04.2016 г.

==========================================

Покана за доброволно изпълнение до Георги Василев Каймаканов и Латинка Василева Щъркелова

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

===========================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стоимен Станков Колев

Дата на публикуване 01.04.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Дамянка Петкова Бакалова

Дата на публикуване 01.04.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Райчова Гелова и Даниел Георгиев Гелов

Дата на публикуване 31.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Невенка Димитрова Мусини

Дата на публикуване 31.03.2016 г.

============================================

Заповед № ЛС-01-476/22.03.2016 г. относно проверка на място на обект “Ресторант Бистрица”

Дата на публикуване 23.03.2016 г.

============================================

Покана за доброволно изпълнение на заповед №ЛС-01-830/11.06.2015 г. до Управителя на “М-Актив” ЕООД, Анна Тодорова Сайменова, Мария Александрова Сайменова, Пламен Александров Сайменов, Лиляна Радкова Сайменова, Владимир Георгиев Сайменов, Галина Георгиева Иванова, Магдалена Тодорова Сайменова, Илияна Иванова Сайменова – Халваджиева и Борислав Йорданов Механджийски.

Дата на публикуване 18.03.2016 г.

============================================

Констативен протокол №82 за проверка на място на обект “Ресторант Бистрица”

Дата на публикуване 12.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Джи Ди Ски Шалет” ЕООД, “Нора Шопинг” ЕООД и Димитър Георгиев Дамянов

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Инна Иванова Райкова

Дата на публикуване 10.03.2016г.

============================================

Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-153/29.01.2016 г.на Кмета на община Самоков

Констативен протокол 1 на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-153/29.01.2016 г.на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 10.03.2016г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Константина Димитрова Господинова, Георги Кирилов Мантарков, Латинка Кирилова Попова, Нели Станоева Мечти и Добромир Чавдаров Григоров

Дата на публикуване 09.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до собствениците на УПИ ПИ №03441.2.838

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Йордан Николов Савов, Райна Любомирова Савова и Самоел Маноах

Дата на публикуване 07.03.2016 г.

============================================

Констативен акт №22 за незаконно строителство

Констативен акт №21 за незаконно строителство

Констативен акт №20 за незаконно строителство

Дата на публикуване 01.03.2016 г.

============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ангел Иситилянов Кенанов

Дата на публикуване 01.03.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Румяна Денчева Иванова и Марияна Денчева Денчева- Сотирова

Дата на публикуване 26.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Александър Емилов Станков, Десислава Емилова Дончева, Костадин Любенов Попов и Анита Георгиева Милушева

Дата на публикуване 25.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вичо Павлов Павлов

Дата на публикуване 19.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Васко Ангелов Струмин, Златка Ангелова Струмина, Татяна Делчева Миткова, “А.З.К. Пропъртис” ЕООД, “ДЖИ.ПИ Холдингс с енд инвестмънтс” ЕООД и “Рамот мериам плана” ЕООД

Дата на публикуване 16.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Витан Веселинов Петров

Дата на публикуване 11.02.2016 г.

=============================================

Разрешение за строеж №16/08.02.2016 г.Решение РИОСВ № СО-206-ПР/2014 г.

Дата на публикуване 10.02.2016 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Мая Иванова Недялкова

Дата на публикуване 04.02.2016 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Лиляна Василева Кръстева, Ива Иванова Кръстева и Инна Иванова Райкова

Дата на публикуване 28.01.2016 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ангел Истилянов Кенанов

Дата на публикуване 20.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ИПРЗ до Галина Георгиева Христова и Дарина Георгиева Георгиева

Дата на публикуване 12.01.2016 г.

===============================================

Разрешение за строеж №175/30.12.2015 г.Решение РИОСВ № СО-180-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 07.01.2016 г.

===============================================

Разрешение за строеж №174/30.12.2015 г.Решение РИОСВ № СО-179-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 07.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Теменужка Станкова Анкова

Дата на публикуване 05.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Невенка Димитрова Мусини

Дата на публикуване 04.01.2016 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Страхил Будинов Стоянов

Дата на публикуване 21.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Божидар Лечев Роев и Даниела Лечева Ангелова

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

===============================================

Констативен протокол във връзка с писмо изх. №СФ15-1246-01-190/05.11.2015 г. от РО “НСК” Софийска област.

Дата на публикуване 11.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Надка Георгиева Валявичарска

Дата на публикуване 07.12.2015

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Люба Тодорова Стамова и Ивайло Стамов Стамов

Дата на публикуване 03.12.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Олег Деянов Станков, Десислава Емилова Дончева, Васко Ангелов Струмин, Златка Ангелова Струмина, Тинка Тимева Дододва, Венетка Тимева Тоскова, Борис Стефанов Клисуранов и Татяна Делчева Миткова

Дата на публикуване 27.11.2015 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Стойка Димитрова Георгиева

Дата на публикуване 24.11.2015 г.

=============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Верка Антонова Василева и Георги Спасов Калковски

Дата на публикуване 23.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПРЗ до Божидар Лечев Роев

Дата на публикуване 23.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до управителя на “Дженерал трейдинг компании” ЕООД

Дата на публикуване 17.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Николай Евгениев Мадаров

Дата на публикуване 10.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Аксел Трейд 2009″ ЕООД, “Самоковска текстилна компания” АД и “Метал Пропърти” ЕООД

Дата на публикуване 10.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Иглика Ангелова Михайлова, Христо Георгиев Троев, Галина Георгиева Христова и Христо Николов Стойчев

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до “Свята Рила” ЕООД и Драгомир Тодоров Брезовски

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

==============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ренета Василева Вучкова и „Алерен” ООД

Дата на публикуване 05.11.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Добринка Стефанова Атанасова

Дата на публикуване 03.11.2015 г

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до осбственика на УПИ IX-95 в кв.16 по плана на к.к. Белчин бани община Самоков

Дата на публикуване 30.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Красимира Ангелова Димитрова и Надка Георгиева Валявичарска

Дата на публикуване 22.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Дамянка Петкова Бакалова

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

===============================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Ренета Василева Вучкова

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Собственика на УПИ IX-95 в кв.16 по плана на к.к. Белчин Бани, община Самоков

Дата на публикуване 13.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Вълкан Иванов Стойновски

Дата на публикуване 08.10.2015 г.

================================================

Разрешение за строеж №144/07.10.2015 г. Решение РИОСВ № СО-11-ПР/2014 г.

Дата на публикуване 07.10.2015 г.

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Страхил Будинов Стоянов

Дата на публикуване 07.10.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Георги Викторов Хърдина

Дата на публикуване 25.09.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Радослав Василев Вардаров

Дата на публикуване 16.09.2015

================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Стефка Димитрова Димитрова

Дата на публикуване 16.09.2015 г.

=================================================

Съобщение за изработен ПУП-ПЗ до Драгомир Тодоров Брезовски

Дата на публикуване 16.09.2015 г.

==================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Виолина Петрова Бранкова и наследниците на Янко Тонев Дерилов

Дата на публикуване 10.09.2015 г.

===================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Георги Георгиев Михалков, Катя Георгиева Терзийска, Светослав Георгиев Михалков и Румен Рангелов Ковачев

Дата на публикуване 27.08.2015 г.

===================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Сашко Милчов Рогачев

Дата на публикуване 21.08.2015 г.

====================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Николай Бонев Николов

Дата на публикуване 07.08.2015 г.

=====================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до “Бейн пропърти агенция БГ” ООД

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

======================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Стефка Димитрова Димитрова

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

======================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Костадинов Искровски

дата на публикуване 03.08.2015 г.

========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Янко Малинов Вуков

Дата на публикуване 30.07.2015 г.

=========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Петър Борисов Бранков и Виолина Петрова Бранкова

Дата на публикуване 28.07.2015 г.

=========================================================

Обявление за разрешаване на изработването на проект на Подробен устройствен план -план за регулация и застрояване на поземлен имот №018152 в землището на с. Белчин

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1088/20.07.2015г. относно назначаване на комисия за оглед на обект-сграда “Ресторант Бистрица”

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Майя Мирославова Константинова, Александър Стоянов Христов,Георги Димитров Лешов и Стойка Симеонова Мечкова

Дата на публикуване 09.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Емилия Григорова Антова

Дата на публикуване 03.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до наследниците на Костадин Димов

Дта на публикуване 02.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до наследниците на Янко Тонев Дерилов

Дата на публикуване 29.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до “Бейн Пропърти Агенция БГ” ООД

Дта на буликуване 19.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Костадинов Искровски

Дата на публикуване 19.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР  до Латинка Стоилова Цветанова

Дата на публикуване 16.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Емилия Григорова Антова

Дата на публикуване 16.06.2015 г.

===========================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и до наследници на Вела Пенева Кьосева,наследници на Верка Донева Димитрова,наследници на Стоян Донев Бранков и наследници на Борис Атанасов Бранков

Дата на публикуване 11.06.2015

============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и до Бойко Борисов Вуков

Дата на публикуване 10.06.2015 г.

============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Милчо Цанев Попов, Благой Костадинов Благоев и Мария Костадинова Младенова

Дата на публикуване 28.05.2015 г.

=============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Мария Спасова Христова

Дата на публикуване 22.05.2015 г.

==============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Александър Стоянов Христов

Дата на публикуване 18.05.2015 г.

==============================================================

Разрешение за строеж №65/05.05.2015 г.Решение РИОСВ № СО-63-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 05.05.2015 г.

===============================================================

Съобщение за ПУП-ИПР до Стоил Недялков,Латинка Цветанова и Мария Блажева

Дата на публикуване 17.04.2015 г.

===============================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Павел Александров Георгиев

Дата на публикуване 08.04.2015 г.

================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ПЗ и разрешение за строеж до Валентина Вардарова, Павлина Миланова, Данка Димитрова, Славка Парталска, Филка Минева, Веса Сиракова, Мария Банкова, Емануил Банков, Райна Дамянова, Сашо Мишев, Тинка Йоцева и васил Трохаров.

Дата на публикуване 07.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Гергана Любенова Ковачака и Гергана Георгиева Василева

Дата на публикуване 06.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Юлия Грънчарова

Дата на публикуване 03.04.2015 г.

=================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Димитър Георгиев Дамянов, “Джи Ди ски шалет” ЕООД и “Нора Шопинг” ЕООД

Дата на публикуване 01.04.2015 г.

==================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР до Иван Йорданов Иванов

Дата на публикуване 25.03.2015 г.

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Николай Методиев Пенев и Петър Борисов Методиев

Дата на публикуване 16.03.2015 г.

===================================================================

Съобщение за издадена виза гр.Самоков до Ангел Божидаров Петров

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Съобщение за издадена виза с.Долни Окол до Антония Вълчева

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Стефан Методиев Тодоров и Соня Иванова Божичкова

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===================================================================

Разрешение за строеж №21/18.02.2015 г.Решение РИОСВ № СО-11-ПР/2015 г.

Дата на публикуване 20.02.2015 г

===================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ до Стоянка Стоянова Раданова и Верка Стоянова Малинова

Дата на публикуване 18.02.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Никола Стоянов Дончев управител на “Сортоизпитване-Самоков”ЕООД

Дата на публикуване 18.02.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР и ПЗ до Даниела Стоянова Петкова и Мария Христова Йоргакиева

Дата на публикуване 12.02.2015

====================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПРЗ до Гюргена Георгиева Василева

Дата на публикуване 11.02.2015

====================================================================

Съобщение до Евтима Васева Чифлиджанова за издадена виза в местността “Летището” землище на село Алино.

Дата на публикуване 06.02.2015 г.

====================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

             Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/  за:

          1. Трасе на водопровод за водоснабдяване на ПИ № 040138, ПИ № 040139, ПИ № 040170 и ПИ № 040171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

          2. Трасе на довеждащ водопровод от извора в ПИ № 040145 до „Цех за бутилиране на вода” в ПИ № 040171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

          3. Трасе на електропровод – кабел 20 кv през ПИ № 040169 до ПИ № 040 171 в м. „Под селото”, землище с. Продановци.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 29.01.2015

===================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица , че е изработен окончателен Подробен устройствен план- парцеларен план за изменение на действащ ПУП-ПП на обект: ВЛ 110 kV „Марек” – п/ст „Самоков” (ВЛ 110 kV „Белчин”) – разширение на сервитутната зона с участъка от стълб №65 до стълб № 114 в землищата на с.Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил и селата Клисура и Белчин, община Самоков, Софийска област.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Дата на публикуване 21.01.2015

===================================================================

Констативен протокол на основание чл.196, ал.1 от ЗУТ, Заповед № ЛС-01-1114/10.07.2014 г.на Кмета на община Самоков

Дата на публикуване 15.01.2015 г.

====================================================================

Съобщение за изготвен ПУП- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XII-215 в кв.18 по плана на с.Белчин до Лила Крумова Деянова и Стоян Пенев Деянов

Дата на публикуване 15.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрен ПУП- изменение на плана за регулация в с. Ярлово до Рубинка Русева Стоичкова и Петрунка Йорданова Петрова

Дата на публикуване 14.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПЗ с.Алино до Георги Данилов Ганджулов,Александър Христов Саздов и Момчил Владов Гергинов

Дата на публикуване 07.01.2015 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР и разрешение за строеж до Тошко Генадиев Миланов и Нончо Йорданов Димитров

Дата на публикуване 29.12.2014 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР и ПЗ и разрешение за строеж до Петър Велинов Каймаканов

Дата на публикуване 16.12.2014 г.

=====================================================================

Съобщение за одобрение на ПУП до Тодор Янков Узунов

Дата на публикуване 09.12.2014 г.

======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-парцелен план за трасе на подземен елeктрoпровод ниско напрежение до поземлен имот №019139 в м.”Под Банята” землище на с.Белчин

Дата на публикуване 27.11.2014 г.

======================================================================

Разрешение за строеж №205/20.11.2014 г. Решение РИОСВ № СО-176-ПР/2014 г.

Информация може да получите в стая 416

Дата на публикуване 21.11.2014 г.

======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с. Алино

Дата на публикуване 21.11.2014 г.

=======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с. Поповяне

Дата на публикуване 20.11.2014 г.

=======================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПЗ с.Алино

Дата на публикуване 27.10.2014 г.

=======================================================================

Разрешение за строеж №188/15.10.2014 г.Решение РИОСВ №СО-178-ПР/2013 

Информация може да получите в стая 416

Дата на публикуване 21.10.2014 г.

=======================================================================================

Съобщение, относно заявление вх. №ПУП 000050/15.04.2014г.

Дата на публикуване 15.10.2014 г.

=======================================================================================

Констативен протокол за оглед и проверка по жалба вх.№Ж700035/14.05.2014 г.

Дата на публикуване 10.10.2014 г.

=======================================================================================

Съобщение до Радка Иванова Цветкова и Димана Николова Йосифова за изготвен ПУП вх.№000037/13.03.2014г.

Дата на публикуване 10.10.2014 г.

======================================================================================

Издадено разрешение за строеж №179/03.10.2014 г. за строителство на базова станция GSM/UMTS №2449.Писмо от РИОСВ изх. № 26-00-5684/17.07.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.Дата на публикуване 06.10.2014 г.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж № 174/17.09.2014 г. за строителство на картофохранилище.Писмо от РИОСВ изх. №94-00-5343/11.06.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

=======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №172/10.09.2014 г. за рехабилитация на път II-82 “Костенец-Самоков-София”.Писмо от РИОСВ изх. №08-00-1808.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №171/09.09.2014 г. строителство на контролно-технически пункт за периодични прегледи на ППС.Писмо от РИОСВ изх. №94-00-11465/26.02.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

=======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №170/01.09.2014 г. за строителство на административна и складова част, към предприятие за за сладкарски изделия.Писмо от РИОСВ изх.№ 26-00-6142/11.08.2014 г.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Издадено Разрешение за строеж №169/29.08.2014г. за обект “Инсталация за изкуствен сняг – проводни трасета в Ситняковския дял на Рила.Решение № СО-187-пр/2012 г. на МОСВ – РИОСВ – София.

Информация може да получите в стая 431.

======================================================================================

Констативен протокол на комисия назначена със

заповед № ЛС-01-1116 от 10.07.2014

Заповед № РД-02-15-103/07.07.2014г., относно изграждане на допълнителна лента за движение на част от пътя II-62

======================================================================================

Съобщение за издадена виза с. Ярлово

======================================================================================

Заповед ЛС-01-355/06.03.2014г.,  относно незаконен строеж

=====================================================================================

Съобщение за изработен ПУП-ИПР

====================================================================================

Съобщение

 

=====================================================================================

Съобщение, относно заявление вх. №ПУП 000050/15.04.2014г.

======================================================================================

Решение №СО – 211-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

=======================================================================================

Информация за проект към РС 121/02.06.2014 – решение на РИОСВ-София за свединие ст. 408

 

Информация за проект свързан с разрешение за строеж № 115/21.05.2014г. може да получите в стая 431 в Общинска администрация.