Протоколи от Експертен съвет | Община Самоков

Протоколи от Експертен съвет

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2013 год.

 

Протокол 1 – 15.01.2013 г.

Протокол 2 – 23.01.2013 г.

Протокол 3 – 05.02.2013 г.

Протокол 4 – 12.02.2013 г.

Протокол 5 – 26.02.2013 г.

Протокол 6 – 13.03.2013 г.

Протокол 7 – 19.03.2013 г.

Протокол 8 – 09.04.2013 г.

Протокол 9 – 16.04.2013 г.

Протокол 10 – 24.04.2013 г.

Протокол 11 – 08.05.2013 г.

Протокол 12 – 14.05.2013 г.

Протокол 13- 22.052013 г.

Протокол 14 – 28.05.2013 г.

Протокол 15-04.05.2013 г.

Протокол 16-11.06.2013 г.

Протокол 17-18.06.2013г.

Протокол 18-28.06.2013г.

Протокол 19-16.07.2013г.

Протокол 20-23.07.2013г.

Протокол 21-30.07.2013г.

Протокол 22-21.08.2013г.

Протокол 23-10.09.2013г.

Протокол 24-24.09.2013г.

Протокол 25-01.10.2013г.

Протокол 26-08.10.2013г.

Протокол 27-29.10.2013г.

Протокол 28-05.11.2013г.

Протокол 29-20.11.2013г.

Протокол 30-26.11.2013г.

Протокол 31-10.12.2013г.

Протокол 32-10.12.2013г.

Протокол 33-17.12.2013г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2014 год.

Протокол 1-07.01.2014г.

Протокол 02-21.01.2014г.

Протокол 3-04.02.2014г.

Протокол 4-25.02.2014г.

Протокол 5-12.03.2014г.

Протокол 6-18.03.2014г.

Протокол 7-25.03.2014г.

Протокол 8-09.04.2014

Протокол 9 – 15.04.2014г.

Протокол 10 – 30.04.2014г.

Протокол 11 – 20.05.2014г.

Протокол 12 – 27.05.2014г.

Протокол 13 – 03.06.2014г.

Протокол 14 – 18.06.2014г.

Протокол 15 – 24.06.2014г.

Протокол 16 – 15.07.2014г.

Протокол 17 – 22.07.2014г.

Протокол 18 – 05.08.2014г.

Протокол 19 – 26.08.2014г.

Протокол 20 – 02.09.2014г.

Протокол 21 – 30.09.2014г.

Протокол 22 – 07.10.2014г.

Протокол 23 – 21.10.2014г.

Протокол 24 – 28.10.2014г.

Протокол 25 – 04.11.2014г.

Протокол 26 – 11.11.2014г.

Протокол 27- 18.11.2014г.

Протокол 28- 05.12.2014г.

Протокол 29- 09.12.2014г.

Протокол 30- 12.12.2014г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2015 год.

Протокол 1-06.01.2015г.

Протокол 2-13.01.2015г.

Протокол 3-21.01.2015г.

Протокол 4-03.02.2015г.

Протокол 5-10.02.2015г.

Протокол 6-24.02.2015г.

Протокол 7-10.03.2015г.

   Протокол 8-24.03.2015г.   

 Протокол № 9- 15.04.2015г.

   Протокол № 10- 22.04.2015г.

  Протокол № 11- 28.04.2015г.

  Протокол № 12- 13.05.2015г.

 Протокол № 13- 26.05.2015г.

 Протокол № 14- 02.06.2015г.

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2017 год.

Протокол 1-17.01.2017г.

Протокол 2- 31.01.2017г

Протокол 3- 14.02.2017г

Протокол 4- 28.02.2017г

Протокол 5- 21.03.2017г.

Протокол 6- 04.04.2017г.

Протокол 7- 25.04.2017г

Протокол 8- 16.05 2017г

Протокол 9- 08.06.2017г

Протокол 10- 20.06.2017г

Протокол 11- 30.06.2017г

Протокол 12- 25.07.2017г

Протокол 14- 12.09.2017г

Протокол 15- 10.10.2017г 

Протокол 16- 31.10.2017г

Протокол 18- 05.12.2017г

Протокол 19- 19.12.2017г

Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2018 год.

Протокол 1 – 12.01.2018г

Протокол 2 – 23.01.2018г

Протокол 3 – 06.02.2018г

Протокол 4 – 20.02.2018г

Протокол 5 – 13.03.2018г

Протокол 6 – 27.04.2018г

Протокол 7 – 17.04.2018г.

Протокол 8 – 15.05.2018г

Протокол 9 – 29.05.2018г

Протокол 10 – 19.06.2018г

Протокол 11-11.07.2018г. 

Протокол 12-31.07.2018г.

Протокол 13-21.08.2018г.

Протокол 14-18.09.2018г.

Протокол 15-16.10.2018г.

Протокол 16-7.11.2018г.

Протокол-17-27.11.2018г.

Протокол-18-18.12.2018г.

    Протоколи от Експертен съвет при Община Самоков 2019 год.

Протокол 1-15.01.2019г.

Протокол 2-05.02.2019г.

Протокол 3-26.02.2019г.

Протокол 4-19.03.2019г.

Протокол 5-02.04.2019г.

Протокол 6-23.02.2019г.

Протокол 7-21.05.2019г.

Протокол 8-05.06.2019г.

Протокол 9-25.06.2019г.

Протокол 10-09.07.2019г.

Протокол 11-31.07.2019г.

Протокол 12-03.09.2019г.

Протокол 13-01.10.2019г.

Протокол 14-15.10.2019г.