Общинско предприятие “Общинско лесничейство” | Община Самоков

Общинско предприятие “Общинско лесничейство”

Протокол от явен търг за обект 1734. Заповед ЛС-01-407/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1734– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1733. Заповед ЛС-01-408/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1733– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1732. Заповед ЛС-01-409/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1732– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1731. Заповед ЛС-01-410/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1731– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1730. Заповед ЛС-01-411/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1730– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1729. Заповед ЛС-01-412/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1729– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1728. Заповед ЛС-01-413/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1728– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1727. Заповед ЛС-01-414/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1727– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1726. Заповед ЛС-01-405/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1726– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1725. Заповед ЛС-01-404/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1725– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1724. Заповед ЛС-01-403/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1724– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1723. Заповед ЛС-01-402/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1723– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1722. Заповед ЛС-01-415/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1722– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1721. Заповед ЛС-01-416/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1721– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1720. Заповед ЛС-01-417/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1720– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1719. Заповед ЛС-01-419/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1719– дата на публикуване 20.03.2017 г.

Протокол от явен търг за обект 1718. Заповед ЛС-01-418/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1718– дата на публикуване 20.03.2017 г.

==========================================

Заповед №ЛС-01-327/06.03.2017 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена, обекти №1714,№1715, №1716 и №1717

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

==========================================

Протокол от открит конкурс за добив на дървесина до временен склад от общински гори за обекти 1714, 1715, 1716, 1717

Дата на публикуване 02.03.2017 г.

==========================================

Заповед № 33/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1734

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1734

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1734. Заповед ЛС-01-407/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1734– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 32/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1733

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1733

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1733. Заповед ЛС-01-408/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1733– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 31/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1732

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1732

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1732. Заповед ЛС-01-409/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1732– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 30/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1731

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1731

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1731. Заповед ЛС-01-410/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1731– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 29/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1730

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1730

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1730. Заповед ЛС-01-411/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1730– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 28/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1729

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1729

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1729. Заповед ЛС-01-412/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1729– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 27/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1728

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1728

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1728. Заповед ЛС-01-413/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1728– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 26/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1727

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1727

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1727. Заповед ЛС-01-414/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1727– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 25/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1726

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1726

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1726. Заповед ЛС-01-405/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1726– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 24/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1725

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1725

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1725. Заповед ЛС-01-404/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1725– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 23/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1724

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1724

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1724. Заповед ЛС-01-403/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1724– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 22/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1723

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1723

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1723. Заповед ЛС-01-402/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1723– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 21/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1722

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1722

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1722. Заповед ЛС-01-415/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1722– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 20/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1721

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1721

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1721. Заповед ЛС-01-416/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1721– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 19/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1720

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1720

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1720. Заповед ЛС-01-417/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1720– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 18/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1719

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1719

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен търг за обект 1719. Заповед ЛС-01-419/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1719– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед № 17/17.02.2017 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1718

Условия

Приложения

Проект на договор

Документи обект 1718

Дата на публикуване 21.02.2017

Протокол от явен тръг за обект 1718. Заповед ЛС-01-418/ 16.03.2017 г. за класиране за обект 1718– дата на публикуване 20.03.2017 г.

===========================================

Заповед №16/ 08.02.2017 г. за открит конкурс за добив на дървесина

Документи обект 1714

Документи обект 1715

Документи обект 1716

Документи обект 1717

Дата на публикуване 09.02.2017 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-2229/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1701

Заповед №ЛС-01-2228/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1702

Заповед №ЛС-01-2227/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1703

Заповед №ЛС-01-2226/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1704

Заповед №ЛС-01-2225/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1705

Заповед №ЛС-01-2224/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1706

Заповед №ЛС-01-2223/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1707

Заповед №ЛС-01-2222/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1708

Заповед №ЛС-01-2221/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1709

Заповед №ЛС-01-2220/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1710

Заповед №ЛС-01-2219/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1711

Заповед №ЛС-01-2218/22.12.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1712

Дата на публикуване 23.12.2016 г.

==========================================

УТОЧНЕНИЕ
06/12/2016

Във връзка с провеждането на обявените от ОП „Общинско лесничейство” Самоков явни търгове на 14.12.2016год., информираме фирмите закупили тръжни документи, и всички желаещите да участват, че поради заетост на залата за провеждане на процедурата в обявеният час 10,00  , началният час на търговете е 13,00 часа на 14.12.2016год. в заседателната зала на 2-ри етаж в Община Самоков (стая 229).

===========================================

Заповед № 243/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1712

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

============================================

Заповед № 242/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1711

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

=============================================

Заповед № 241/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1710

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 240/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1709

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 239/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1708

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 238/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1707

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 237/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1706

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

==============================================

Заповед № 236/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1705

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 235/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1704

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 234/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1703

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 233/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1702

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Заповед № 232/29.11.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1701

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

===============================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2017 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 09.11.2016 г.

===============================================

Заповед №ЛС-01-1477/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1647

Заповед №ЛС-01-1480/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1646

Заповед №ЛС-01-1479/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1645

Заповед №ЛС-01-1478/29.08.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1644

Дата на публикуване 01.09.2016 г.

================================================

Заповед № 173/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1647

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

================================================

Заповед № 172/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1646

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед № 171/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1645

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед № 170/08.08.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1644

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 09.08.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-1156/19.07.2016 г. за класиране от открит конкурс за обект,съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена.

Дата на публикуване 22.07.2016 г.

==================================================

Заповед №ЛС-01-1119/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1642

Заповед №ЛС-01-1118/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1641

Заповед №ЛС-01-1117/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1640

Заповед №ЛС-01-1116/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1639

Заповед №ЛС-01-1115/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1638

Заповед №ЛС-01-1114/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1637

Заповед №ЛС-01-1113/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1636

Заповед №ЛС-01-1112/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1635

Заповед №ЛС-01-1111/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1634

Заповед №ЛС-01-1110/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1633

Заповед №ЛС-01-1109/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1632

Заповед №ЛС-01-1108/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1631

Заповед №ЛС-01-1107/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1630

Заповед №ЛС-01-1106/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1629

Заповед №ЛС-01-1105/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1628

Заповед №ЛС-01-1104/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1627

Заповед №ЛС-01-1103/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1626

Заповед №ЛС-01-1102/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1625

Заповед №ЛС-01-1101/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1624

Заповед №ЛС-01-1100/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1623

Заповед №ЛС-01-1099/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1622

Заповед №ЛС-01-1098/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1621

Заповед №ЛС-01-1097/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1620

Заповед №ЛС-01-1096/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1619

Заповед №ЛС-01-1095/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1618

Заповед №ЛС-01-1094/15.07.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1617

Дата на публикуване 20.07.2016 г.

===========================================================

Заповед № 150/27.06.2016 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 28.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 143/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1642

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 142/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1641

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 141/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1640

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 140/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1639

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 139/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1638

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 138/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1637

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 137/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1636

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 136/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1635

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 135/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1634

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 134/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1633

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 133/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1632

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 132/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1631

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 131/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1630

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 130/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1629

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 129/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1628

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 128/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1627

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 127/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1626

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 126/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1625

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

===========================================================

Заповед № 125/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1624

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 124/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1623

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 123/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1622

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 122/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1621

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

==========================================================

Заповед № 121/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1620

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 120/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1619

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 119/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1618

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

=========================================================

Заповед № 118/17.06.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1617

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 21.06.2016 г

=========================================================

Заповед №ЛС-01-760/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1616

Заповед №ЛС-01-759/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1615

Заповед №ЛС-01-758/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1614

Заповед №ЛС-01-757/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1613

Заповед №ЛС-01-756/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1612

Заповед №ЛС-01-755/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1610

Заповед №ЛС-01-754/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1611

Заповед №ЛС-01-753/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1609

Заповед №ЛС-01-752/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1608

Заповед №ЛС-01-751/18.05.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1607

Дата на публикуване 30.05.2016 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-703/10.05.2016 г. за класиране от открит конкурс за обекти,съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена.

Дата на публикуване 17.05.2016 g.

=============================================

Заповед № 69/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1616

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г

===============================================

Заповед № 68/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1615

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

===============================================

Заповед № 67/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1614

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 66/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1613

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 65/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1612

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 64/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1611

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

================================================

Заповед № 63/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1610

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 62/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1609

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 61/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1608

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 60/14.04.2016 г. по процедура за провеждане на търг с явно наддаване за обект 1607

Условия

Приложения

Проект на договор

Дата 15.04.2016 г.

=================================================

Заповед № 57/07.04.2016 г. по процедура за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1603

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1604

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1605

Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина в обект 1606

Приложения за участие

Проект на договор

Дата на публикуване 07.04.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-45/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1526

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

=================================================

Заповед №ЛС-01-44/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1525

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

==================================================

Заповед №ЛС-01-43/15.01.2016 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1524

Дата на публикуване 21.01.2016 г.

===================================================

Годишeн план за ползване на дървесина за 2016 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

Дата на публикуване 04.01.2016 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1526- подотдели 1584В, Г

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1525- подотдели 1533M

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

====================================================

Търг с явно наддаване за обект 1524- подотдели 1123A и 1124A

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

=========================================================

Заповед №ЛС-01-1738/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1521

Дата на публикуване 25.11.2015 г.

===========================================================

Заповед №ЛС-01-1737/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1522

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

===========================================================

Заповед №ЛС-01-1736/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1523

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1735/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1520

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1734/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1519

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1733/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1518

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1732/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1517

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Заповед №ЛС-01-1731/25.11.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1516

Дата на публикуване 30.11.2015 г.

==========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1523- подотдели 1632/и

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1522- подотдели 1137/в

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

===========================================================

Търг с явно наддаване за обект 1521- подотдели 1061/б

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1520- подотдели 1035/в

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1519- подотдели 1018/а и 1026/а

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1518- подотдели 640/а, в и ж и 641/м

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1517 – подотдели 286/ц

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

============================================================

Търг с явно наддаване за обект 1516 – подотдели 233/у и 234/г

Заповед

Условия

Приложения

Договор-проект

Дата на публикуване 06.11.2015 г.

=============================================================

Заповед № ЛС-01-1518/14.10.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за обекти №1515- подотдели -157/ж, 158/д, 388/б

Дата на публикуване 16.10.2015 г.

==============================================================

Заповед № ЛС-01-1503/12.10.2015 г. за прекратяване на открит конкурс за обекти №1512 и №1514

Дата на публикуване 14.10.2015 г.

==============================================================

Заповед №ЛС-01-1481/05.10.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения конкурс на 02.10.2015 г. за обекти, съобразно предложената при провеждане на конкурса най-ниска цена за обект №1512, обект №1513 и обект №1514

Дата на публикуване 06.10.2015 г.

===============================================================

Открит конкурс обект 1515

Заповед

Условия 1515

Приложения 1515

Договор- проект 1515

Дата на публикуване 17.09.2015 г.

===============================================================

Открит конкурс обекти 1512 , 1513 и 1514  :

Заповед

Условия 1512

Приложение 1512

Договор – проект 1512

Условия 1513

Приложения 1513

Договор – проект 1513

Условия 1514

Приложения 1514

Договор – проект 1514

Дата на публикуване  11.09.2015 г.

================================================================

Заповед №ЛС-01-1215/05.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1511 и обект №1505 подотдел 701/д

Дата на публикуване 10.08.2015 г.

=================================================================

Заповед №ЛС-01-1161/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1511 и обект №1511 подотдели 1584/з, и 1639/в

Заповед №ЛС-01-1160/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1510 и обект №1510 подотдели 1580/е, и 1580/жр

Заповед №ЛС-01-1159/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1509 и обект №1509 подотдели 1562/х, и 1575/а и 1577/р

Заповед №ЛС-01-1157/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1507 и обект №1507 подотдели 1531/д, и 1532/з

Заповед №ЛС-01-1156/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1506 и обект №1506 подотдели 818/б, з, р

Заповед №ЛС-01-1155/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект, съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена за обект №1504 и обект №1504 подотдели 659/о

Заповед №ЛС-01-1154/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения търг за обект,съобразно потвърдената при провеждане на търга най-високо обявена цена  за обект №1503 и обект №1503 подотдели 324/б

Заповед №ЛС-01-1153/03.08.2015 г. за класиране на кандидатите в проведения открит конкурс за обект, съобразно предложената на конкурса най-ниска цена за обект №1501, обект №1502 и обект №1502 подотдели 235/е, 11525/б

Дата на публикуване 04.08.2015 г.

====================================================================

Oбява

 ОП „Общинско лесничейство  – Самоков” продава плод американска боровинка – цена  6,0 лв./кг. Цените са с ДДС. Плодовете могат да се закупят от разсадник “Рудежо”.

За контакти: тел.0722/ 6 66 82 – София Флорес-Ангелова

=====================================================================

Открит конкурс обекти 1501 и 1502 :

Заповед

Условия 1501

Условия 1502

Приложения

Договор – проект

Търг с явно наддаване за обект 1503

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1504

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1505

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1506

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1507

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1508

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1509

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

Търг с явно наддаване за обект 1510

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

 

Търг с явно наддаване за обект 1511

Заповед

Условия

Заявление-участие

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Приложения

Договор-проект

===================================================================================

Заповед № ЛС-01-1789/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен открит конкурс за добив на дървесина по заповед №49/31.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1788/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен търг за обекти по заповед №50/31.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1787/25.11.2014 г. за класиране на кандидатите в проведен търг за обекти по заповед №51/31.10.2014г.

Дата на публикуване 26.11.2014 г.

===================================================================================

Годишeн план за ползване на дървесина за  2015 на ОП “Общиснко лесничейство” – Самоков

дата на публикуване  24.11.2014

===================================================================================

Заповед №51/31.10.2014 за провеждане на търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен

Заявление за участие

Документация за провеждане на търг

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Договор проект

Приложения

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

==================================================================================

Заповед №50/31.10.2014 за провеждане на търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен

Заявление за участие

Документация за провеждане на търг

Декларация по чл.58, ал.1, т.3

Договор проект

Приложения

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед №49/31.10.2014 за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина

Документация за провеждане на открит конкурс

Договор проект

Приложение №1

Дата на публикуване 07.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед № ЛС-01-1675/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №29/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1676/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №30/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1677/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №31/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1678/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №32/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1679/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №33/10.10.2014г.

Заповед № ЛС-01-1680/03.11.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за продажба на стояща дървесина по заповед №34/10.10.2014г.

Дата на публикуване 04.11.2014 г.

===================================================================================

Заповед ЛС-01-1616/22.10.2014 г. за класиране на кандидатите от открит конкурс за добив на дървесина от 20.10.2014 г.

Дата на публикуване 24.10.2014 г.

====================================================================================

Заповед №29/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №30/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №31/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №32/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №33/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заповед №34/10.10.2014 г. за продажба на стояща дървесина

Заявление за участие

Приложения

Условия за провеждане на процедурата

Декларация

Договор-проект

Дата на публикуване 13.10.2014 г.

=================================================================================

Заповед №26/01.10.2014 г. на основание заповед № ЛС-01-1507/01.10.2014 г. на Кмета на Община Самоков  за открит конкурс за добив на дървесина

Условия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Проекто-договор

Приложение 1

Дата на публикуване 03.10.2014 г.