Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС” | Община Самоков

Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС”

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2017 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

=============================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на “Кравеферма” в ПИ 65231.917.516 , м.»Големо Бакшево», по кадастралната карта на гр.Самоков, Община Самоков.

===============================================