Образование | Община Самоков

Образование

ДЕТСКИ  ЗАВЕДЕНИЯ

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА

=============================================================

С решение №313 от 19.05.2016 г. Общински съвет – Самоков прие Общинска програма и мерки за подкрепа на деца с изявени дарби на  Община Самоков за 2016г.

Мерки за подкрепа на деца с изявени дарби

Програма за подкрепа на деца с изявени дарби

Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на община Самоков

Дата на публикуване 06.06.2016 г.

================================================================

Скъпи млади приятели,

Ваканцията вече започна. Ето предложенията за разнообразяване на вашето свободно време:

Летни занимания 2015 г.

Дата на публикуване 29.06.2015 г.

==================================================================

 

Формула за разпределяне на средства във функция образование по утвърдени единни разходни стандарти за 2015 г.

Дата на качване 17.02.2015 г.

===================================================================

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2015 г

Дата на публикуване 13.02.2015 г.

===================================================================

Общообразователни училища-формула 2014 г.

ПДГ -формула 2014г

ЦДГ и ОДЗ-формула 2014

=====================================================================

Образованието и просветното дело са преплетени в най-дълбоките исторически корени на Самоков и селата от общината. Самоковци и в съвременността, въпреки превратностите на времето, се стремят да съхраняват традициите в образованието, „да изучат” своите деца.

***

В настоящето Самоковска  Община поддържа развита мрежа от детски и учебни заведения. Пет са детските заведения – ОДЗ и ЦДГ, които имат и филиали в няколко села. В ЦДГ „Детелина”, ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Зорница”, ОДЗ „Самоково” и ОДЗ „Звънче”  1014 деца са обхванати в 40 групи.

***

За учебната 2014/2015 година  в 14-те училища в Самоков и общината се обучават общо 3 960 ученици от I до XII клас и 213 деца в полудневни подготвителни групи. Три от тези училища са в селата – Ярлово, Говедарци, Радуил. Имаме две начални училища, шест са основните училища, пет са средните учебни заведения – сред които две професионални гимназии, профилирана гимназия, СОУ, спортно училище; имаме и основно професионално училище.

ОБЩИНА САМОКОВ