Вашето мнение е важно за нас | Община Самоков

Вашето мнение е важно за нас

index       Дайте ни вашето предложение

Вашият коментар ще ни помогне да се усъвършенстваме и да бъдем по-добри! Нашият екип винаги отделя необходимото внимание и време, за да прегледа всички постъпили идеи и обмисля най-интересните и полезните от тях.

За целта ни пишете на следният e-mail: samokov@samokov.bg

 

==============================================================================================

    images        Искате да питате кмета Владимир Георгиев ?

Имате идеи или предложения към него ?

Вашите въпроси, предложения и идеи може да изпращате на специално открития за целта 

e-mail: popitaitekmeta@samokov.bg

Внимание: Посочете Вашето име, възраст, населено място и e-mail/телефон за обратна връзка.

==============================================================================================

anketa       Анкетна карта за обратна връзка с гражданите

Моля, попълнете нашата анкетна карта за обратна връзка с гражданите тук

==============================================================================================

anketa-300x200 Анкета във връзка с изграждането на “Национален мемориален комплекс на ракетните войски и артилерията” в гр. Самоков – тук

==============================================================================================