Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2017 г. | Община Самоков

Счетоводна политика на община Самоков за съставяне на отчети и текуща счетоводна отчетност за 2017 г.