Месечни и тримесечни отчети | Община Самоков

Месечни и тримесечни отчети

Месечен отчет Януари 2018 г. – дата на публикуване 14.02.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Февруари 2018 г. – дата на публикуване 12.03.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Март 2018 г. – дата на публикуване 12.04.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Първо тримесечие 2018 г. – дата на публикуване 28.04.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Април 2018 г. – дата на публикуване 14.05.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Май 2018 г. – дата на публикуване 14.06.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Месечен отчет Юни 2018 г. – дата на публикуване 13.07.2018 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6