Месечни и тримесечни отчети | Община Самоков

Месечни и тримесечни отчети

Месечен отчет Януари 2017 г. – дата на публикуване 13.02.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Февруари 2017 г. – дата на публикуване 13.03.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Месечен отчет Март 2017 г. – дата на публикуване 18.04.2017 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7