Декларации на служителите от общинска администрация по ЗПУКИ | Община Самоков

Декларации на служителите от общинска администрация по ЗПУКИ

Александър Александров Лухов

Александър Иванов Дамянов

Ангелина Любенова Вангелова

Бранимира Димитрова Борисова-Бодурова

Борислав Иванов Димитров

Даниела Георгиева Даганова

Десислава Илиева Лазарова

Даниела Димитрова Йончева

Елена Димитрова Лобутова

Елена Христова Мишкова

Елка Иванова Кашинова

Евелина Асенова Перфанова

Галина Димитрова Големинова

Ина Огнянова Костова

Иванка Любенова Малинчева

Камелия Христова Ангелова

Красимир Георгиев Кощров

Красимира Александрова Костадинова

Катя Любенова Янева

Любомир Михайлов Чангъров

Лилия Димитрова Ружина

Лили Андонова Вучкова

Лилия Станкова Борисова

Мария Стефанова Дулева

Мариана Николова Петрова-Вучова

Марияна Николова Христова

Милен Атанасов Пасков

Надежда Евстатиева Клинчева

Светослав Георгиев Ранов

Силвия Петрова Ангелова

Стоянка Великова Касабова

Полина Димитрова Спасова-Чангърова

Румяна Георгиева Драганова

Ралица Благовестова Герасимова

Теодора Любомирова Василева

Тодор Асенов Виденов

Василка Владимирова Керпийска

Валентина Иванова Манчева

Васко Романов Динолов

Веска Иванова Тодорова

Йорданка Иванова Велева-Минова

Юри Мирчов Бодуров