Община Самоков
 • Покана
  23-01-2017

  ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА САМОКОВ организират работна среща с данъкоплатци, счетоводители, земеделски стопани и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2017 г. и с особеностите при…

 • Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017
  17-01-2017

  На обсъждането присъстваха общинското ръководство, второстепенни разпоредители с бюджетни средства, ръководители на общинските предприятия, общински съветници и граждани. Зам. кметът по финансовите въпроси Сия Шехтанова представи финансовата рамка на общината за 2017. Общия размер на бюджета е в размер на…

 • Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков стартира работа по проект на тема „Активни потребители”
  09-01-2017

  Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков стартира работа по проект на тема „Активни потребители”, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” , сесия 2, в изпълнение…

 • Виж всички